Šola, v kateri so učenci najboljši posamezniki
16. 03. 24 09:50 - 16. 03. 24 10:40 (CET) (50 minut)

Šola, v kateri so učenci najboljši posamezniki
Peter Van de Moortel

Trenutno delam v organizaciji EduNext.be, kjer vodimo in usmerjamo šole pri njihovem preoblikovanju v učne centre, v katerih se med učenci krepi odgovornost za učenje. V ta namen smo razvili model preobrazbe in konceptualni okvir, ki šolam pomaga pri njihovem preoblikovanju v šole, kjer so učenje in učenci v središču pozornosti.

Svoje strokovno znanje sem pridobil kot učitelj v razredu, kot vodja šole (24 let) in kot direktor centra za usposabljanje Eekhout Academy (https://home.eekhoutacademy.be/), kjer smo organizirali številne programe usposabljanja za šolske ekipe. Bil sem tudi koordinator tečaja "ravnatelj zdaj in pozneje".

V svoji karieri sem kot koordinator in trener/učitelj pripravil in izvedel številne mednarodne projekte.


Šola, v kateri so učenci najboljši posamezniki

Šole se soočajo z velikimi izzivi, in ključno je, da postanejo prostor priložnosti za rast in razvoj tako za učence, dijake kot tudi učitelje. Preobrazba šole je kompleksen proces, ki zajema tri glavne ravni dela:

1. Zakaj potrebujemo preobrazbo?

·       Razmislek o temeljnem "zakaj" za preobrazbo šole.

·       Razumevanje pomembnosti sprememb za izboljšanje izobraževanja.

·       Postavljanje jasnih ciljev in namenov preobrazbe.

2. O čem je pomembno razmišljati? (Pedagoška, didaktična in šolska kultura)

·       Poglobljen pregled pedagoških pristopov in metod poučevanja.

·       Razmislek o tem, kako spremeniti didaktični pristop za boljše učne izkušnje.

·       Preučevanje in oblikovanje pozitivne šolske kulture, ki spodbuja učenje, sodelovanje in sprejemanje raznolikosti.

3. Kako se lotimo uresničevanja te sanjske zamisli o prihodnosti? (Koraki, faze in trajnost)

·       Identifikacija konkretnih korakov in faz za izvajanje preobrazbe.

·       Razmislek o trajnostnih rešitvah, ki bodo omogočile dolgoročno učinkovitost sprememb.

·       Načrtovanje in implementacija preobrazbe s celostnim pristopom.

Na tem predavanju bomo podrobno raziskali vsako od teh treh ravni dela in razpravljali o ključnih vidikih preobrazbe šole, ki lahko prispevajo k izboljšanju izobraževalnega procesa in oblikovanju boljše prihodnosti za vse vpletene.