Začetni seminar Poučevanje 360+

Začetni seminar za učitelje, vzgojitelje in pedagoge, ki si želijo razviti celostni in vključujoč pristop k poučevanju ter ustvariti bogato in navdihujoče učno okolje za učence.

Na tem seminarju boste skozi delavnice in simulacije spoznali edinstven model poučevanja, ki združuje skrb za dobre odnose in učence podpre s strategijami učinkovitega učenja. Povezuje vidno učenjeformativno spremljanje znanja ter teorijo izbire (W. Glasser), ki skupaj tvorijo celosten pristop k učenju in poučevanju. Ta model omogoča razumevanje učencev kot celostnih posameznikov ter njihovo vključevanje za sooblikovanje lastnega učenja in razvoja.

Na seminarju boste:

1. Spoznali vpliv odnosov na učenje posameznika in okoliščin, ki jih kot učitelj ustvarjate v razredu. Udeleženci boste ob simulaciji izkusili, reflektirali in načrtovali vaš osebni pristop za zadovoljujoče odnose v kolektivu in v razredu z učenci.

2. Odkrili vidno učenje, ki temelji na ideji, da učenci najbolje napredujejo, ko so cilji učenja jasni, ko imajo vpogled v svoj napredek ter ko so aktivno vključeni v proces učenja. Naučili se boste, kako učence vključiti v načrtovanje ciljev, uporabiti strategije za spremljanje napredka učencev ter jim omogočiti aktivno sodelovanje in odgovornost za lastno učenje.  

3. Razumeli boste pomen formativnega spremljanja znanja, ki omogoča nenehno prilagajanje poučevanja glede na predznanje in napredek učencev. Naučili se boste uporabljati elemente formativnega spremljanja: diagnostika predznanja, zbiranje dokazov o znanju, sooblikovanje meril uspešnosti, samopresojo, kakovostno povratno informacijo in samoregulacijo učenja.  


Seminar je zasnovan kot interaktivna in dinamična izkušnja. Izvajamo ga v živo ali v kombinaciji spletnega tečaja in delavnic v živo. Vsi udeleženci seminarja prejmejo tudi dostop do začetnega spletnega tečaja, ki jim omogoča obnovitev in poglobitev znanja s primeri učiteljev ter gradivi.

Po seminarju vam nudimo nadaljnjo podporo in povratne informacije s strani izkušenih pedagoških strokovnjakov  v supervizijskih srečanjih, članstvu skupnosti učiteljev ter v intervizijskih srečanjih. Takšna podpora je ključna za uspešno implementacijo novih spoznanj v vaše poučevanje.  

Začetni seminar v živo traja 4 ure (240 minut, brez odmorov) in je na voljo za zaključene skupine na šolah. Prav tako je enkrat letno organiziran za prijavljene kandidate; letošnji datum je 12. oktober 2023, v M hotelu, v Ljubljani. Razpis je objavljen v KATIS-u.

Začetni tečaj je dostopen pod spletnimi tečaji. 

Začetni seminar Poučevanje 360+ je namenjen vsem, ki si želijo nadgraditi svoje pedagoške veščine ter prispevati k ustvarjanju učnega okolja, ki spodbuja radovednost, samostojnost ter uspešen razvoj vseh učencev.

Pridružite se nam in skupaj ustvarimo učno izkušnjo, ki bo vsem učencem omogočila rast in uspeh na vseh področjih življenja! 

Vabimo vas na seminar, ki ga izvajata Nataša Lenarčič in Kristina Ferel:
Formativno spremljanje: Od spoznavanja do ustvarjanja
Način izpeljave: spletni, v okolju zoom
Trajanje: 24 ur
Datumi izpeljav: 20. in 21. oktober 2023, 17. in 18. november 2023, 8. in 9. december 2023 (petki popoldan in sobote dopoldan)
Prijave do 18. 10. 2023 preko kataloga Katis ali na elektronski naslov kristina.ferel@guest.arnes.si
Cena: 172,83 eur za prijavljene preko VIZ in 219,00 za samostojne prijavitelje

V kolikor ste interesent za udeležbo na začetnem seminarju, izpolnite obrazec, da vas bomo lahko obvestili o dogodku.