Začetni tečaj Poučevanje 360+

Tečaj za učitelje, vzgojitelje in pedagoge, ki si želijo razviti celostni in vključujoč pristop k poučevanju ter ustvariti bogato in navdihujoče učno okolje za učence.

Na tem tečaju boste spoznali edinstven model poučevanja, ki združuje skrb za dobre odnose in učence podpre s strategijami učinkovitega učenja. Povezuje vidno učenje, formativno spremljanje znanja ter teorijo izbire (W. Glasser), ki skupaj tvorijo celosten pristop k učenju in poučevanju. Ta model omogoča razumevanje učencev kot celostnih posameznikov ter njihovo vključevanje za sooblikovanje lastnega učenja in razvoja.

Na tečaju boste:

1. Spoznali vpliv odnosov na učenje posameznika in okoliščin, ki jih kot učitelj ustvarjate v razredu. Udeleženci boste ob simulaciji izkusili, reflektirali in načrtovali vaš osebni prostop za zadovoljujoče odnose v kolektivu in v razredu z učenci.

2. Odkrili vidno učenje, ki temelji na ideji, da učenci najbolje napredujejo, ko so cilji učenja jasni, ko imajo vpogled v svoj napredek ter ko so aktivno vključeni v proces učenja. Naučili se boste, kako učence vključiti v načrtovanje ciljev, uporabiti strategije za spremljanje napredka učencev ter jim omogočiti aktivno sodelovanje in odgovornost za lastno učenje.  

3. Razumeli boste pomen formativnega spremljanja znanja, ki omogoča nenehno prilagajanje poučevanja glede na predznanje in napredek učencev. Naučili se boste uporabljati elemente formativnega spremljanja: diagnostika predznanja, zbiranje dokazov o znanju, sooblikovanje meril uspešnosti, samopresojo, kakovostno povratno informacijo in samoregulacijo učenja.  


Tečaj je zasnovan kot interaktivna in dinamična izkušnja. Izvajamo ga v živo ali v kombinaciji spletnega tečaja in delavnic v živo. Vsi udeleženci seminarja prejmejo tudi dostop do spletnega tečaja, ki jim omogoča obnovitev in poglobitev znanja s primeri učiteljev ter gradivi.

Po tečaju vam nudimo nadaljnjo podporo in povratne informacije s strani izkušenih pedagoških strokovnjakov  v supervizijskih srečanjih, članstvu skupnosti učiteljev ter v intervizijskih srečanjih. Takšna podpora je ključna za uspešno implementacijo novih spoznanj v vaše poučevanje.  

Začetni tečaj v živo traja 4 ure (240 minut, brez odmorov) in je na voljo za zaključene skupine na šolah. Prav tako je enkrat letno organiziran za prijavljene kandidate; letošnji datum je 12. oktober 2023, v M hotelu, v Ljubljani. Razpis je objavljen v KATIS-u.

Začetni tečaj je dostopen tudi pod spletnimi tečaji. 

Tečaj Poučevanje 360+ je namenjen vsem, ki si želijo nadgraditi svoje pedagoške veščine ter prispevati k ustvarjanju učnega okolja, ki spodbuja radovednost, samostojnost ter uspešen razvoj vseh učencev.

Pridružite se nam in skupaj ustvarimo učno izkušnjo, ki bo vsem učencem omogočila rast in uspeh na vseh področjih življenja! 

V kolikor ste interesent za udeležbo na začetnem tečaju, izpolnite obrazec, da vas bomo lahko obvestili o dogodku.