Kako vas lahko podpremo?

Verjamemo, da so kakovostni odnosi ključni za srečno in izpolnjeno življenje ter uspešno delovanje v družbi. Podporni smo  vsem, ki se ukvarjate z vzgojo in izobraževanjem, saj verjamemo, da so močni in zdravi odnosi ključni za uspešen razvoj vsakega posameznika. 

Naše delovanje temelji na teoriji izbire, pozitivni psihologiji, notranji motivaciji, čuječnosti in samoregulaciji. Podpremo vas lahko s praktičnimi orodji, nasveti in vajami, ki vam bodo pomagale razviti zdrave in izpolnjujoče odnose. Osredotočamo se na vašo izjemnost in vam pomagamo razvijati veščine, ki bodo okrepile osebno moč, izboljšale odnose in vas pripeljale do bolj srečnega življenja.

Teorija izbire nam pomaga razumeti, da imamo v kateremkoli trenutku možnost izbire. To pomeni, da lahko izberemo, kako se bomo odzvali na določene situacije, kako bomo komunicirali s partnerji, družinskimi člani, prijatelji ali sodelavci. S tem pristopom spodbujamo osebno odgovornost in prevzemanje kontrole nad lastnim življenjem, kar prispeva k boljši dinamiki in povezanosti v odnosih.

Pozitivna psihologija se osredotoča na krepitev pozitivnih čustev, močnih strani in vrednotenja pozitivnih vidikov v življenju. Naš cilj je spodbujati optimizem, empatijo, hvaležnost in sočutje v odnosih, kar lahko vodi do večje medsebojne povezanosti ter večjega notranjega zadovoljstva. Naučili se boste graditi na močnih področjih vam pomembnih posameznikov, kar bo spodbudilo njihovo samozavest in občutek lastne vrednosti.

Notranja motivacija je ključnega pomena za učenje in razvoj vseh nas, še posebej otrok. Z osredotočanjem na otrokove notranje interese in radovednost spodbujamo njihovo naravno željo po učenju in odkrivanju sveta okoli sebe.

Podprli vas bomo s predstavitvijo tehnik, kako otroke spodbuditi k raziskovanju in razumevanju svojih čustev (samozavedanje, čuječnost), kar jim bo pomagalo razvijati boljše medosebne odnose.

Samoregulacija je veščina, ki otrokom omogoča, da obvladujejo svoje vedenje in čustva. Skozi različne vaje in igre bomo delili strategije za krepitev samoregulacije pri otrocih, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo šolsko uspešnost in socialne odnose.

Naš cilj je zagotoviti uporabne nasvete, informacije in gradiva za vsakodnevno delo z otroki ter za izgradnjo trdnih, spoštljivih in ljubečih odnosov. Skupaj bomo ustvarjali okolje, kjer bodo otroci lahko rastli, se učili ter postali srečni in uspešni posamezniki.

Pridružite se nam na tej razburljivi poti raziskovanja in podpore odnosom za otrokovo srečno in uspešno prihodnost!