Intervizijska srečanja

Intervizijska srečanja z učitelji na daljavo predstavljajo inovativen pristop k strokovnemu razvoju in povezovanju med učitelji. Ta oblika srečanj vam omogoča, da se srečate s kolegi iz različnih regij in izmenjate svoje izkušnje preko spletnih platform. Srečanja vodijo izkušeni učitelji, pripravljeni prispevati za razvoj kakovosti šole.

Intervizijska srečanja na daljavo vključujejo:

1. Interaktivne video konference omogočajo realen občutek prisotnosti in sodelovanja, kljub fizični oddaljenosti.

2. Deljenje izkušenj: Učitelji imajo priložnost deliti svoje izkušnje, prakso in izobraževalne izzive z drugimi udeleženci. Skozi to izmenjavo se oblikuje bogat vir novih idej in perspektiv.

3. Razprave in sodelovanje: Intervizijska srečanja spodbujajo aktivno sodelovanje, postavljanje vprašanj in skupno reševanje izzivov. To omogoča učiteljem, da se medsebojno podpirajo in soustvarjajo trajnostne rešitve za izboljšanje svojega dela.

4. Strokovna rast: Intervizijska srečanja na daljavo ponujajo priložnost za kontinuirano strokovno rast. Učitelji lahko pridobijo nove vpoglede, spretnosti in strategije, ki jih lahko takoj uporabijo v svoji učilnici.

5. Prilagodljivost: Srečanja na daljavo so prilagojena časovnim razporedom in potrebam učiteljev. Udeleženci se lahko vključijo, ne glede na svojo geografsko lokacijo. 

6. Sodelovanje v forumu skupine v času med srečanji. Medsebojno izmenjavo gradiv.

Srečanja se ne snemajo, zato posnetki niso na voljo. Trajajo 90 minut. Izvedenih je 3 do 5 srečanj na šolsko leto.

Za udeležbo na srečanjih prejmete potrdilo o sodelovanju (0,5 točke) in potrdilo za aktivni prispevek (predstavitev primera iz prakse, 2 točki).

KOTIZACIJA: 

  • za 5 srečanj 100 €/udeleženca, 
  • za 3 srečanja 60 €/udeleženca (ravnatelji, DSP).

Termini izvedb:

Vodje intervizisjkih skupin imajo intervizijo za vodje, 21.9.2023, od 20.00 do 21.30.