Supervizijska srečanja

Naša supervizijska srečanja z učitelji na šolah so namenjena podpori strokovnega razvoja in refleksiji za izboljšanje poučevanja. Zasnovana so tako, da učiteljem omogočajo priložnost za poglobljeno raziskovanje njihove pedagoške prakse, identifikaciji močnih področij ter oblikovanju načrtov za izboljšanje področjih na katerih si sami želijo izboljšav.

Srečanja potekajo večinoma v živo, po dogovoru tudi na daljavo. Trajajo do 180 min. 

Naš pristop k superviziji vključuje:

 1. Individualna supervizijska srečanja: Vsak učitelj ima možnost individualnega srečanja s strokovnjakom supervizorjem. To omogoča zasebno in zaupno okolje, kjer učitelji lahko delijo svoje izzive, reflektirajo o svojem poučevanju ter prejmejo strokovno usmerjanje in povratne informacije. Supervizorji so na voljo za individualne pogovore ob koncu skupinskih supervizij.

 2. Skupinske supervizijske seje: Poleg individualnih srečanj organiziramo tudi skupinske supervizijske seje, kjer učitelji skupaj razpravljajo o skupnih izzivih, izmenjujejo izkušnje ter se učijo iz pristnih delitev drug drugega. Skupinska dinamika spodbuja sodelovanje, empatijo in soustvarjanje novih rešitev. Potekajo v okviru razvojnih skupin na šolah.

 3. Refleksija in samopomoč: Naša supervizija temelji na refleksiji in spodbuja učitelje k samopomoči pri izboljšanju svojega poučevanja. Skozi postopno razumevanje lastnih vzorcev in pristopov učitelji pridobijo večji vpogled v svoje delo ter priložnosti za rast in razvoj.

 4. Trajnostna podpora: Supervizijska srečanja niso osamljeni dogodek, temveč trajnostni proces, ki omogoča kontinuirano podporo in spremljanje učiteljevega napredka. Naši supervizorji so dosegljivi za nadaljnja vprašanja in podporo, ki pomaga učiteljem ohranjati doslednost in trajnostno rast.

​S supervizijskimi srečanji želimo učiteljem nuditi varen in spodbuden prostor za raziskovanje njihovega dela, identifikacijo možnosti za izboljšanje ter razvoj novih strategij poučevanja. Prepričani smo, da supervizija predstavlja ključen korak k strokovni rasti ter dvigu kakovosti pouka, kar se odraža v pozitivnem vplivu na učence, počutje učiteljev v službi in šolsko skupnost kot celoto.

Supervizijska razvojna skupina šole se srečuje enkrat mesečno (optimalno) oz. vsaka dva meseca. Člani izberejo vodjo skupine, ki skupaj z ravnateljem vodi razvoj preobrazbe šole. Vsako drugo srečanje poteka z zunanjim supervizorjem. 

Pogoj za udeležbo na superviziji je zaključen začetni seminar. 

Če želite izboljšati svoje poučevanje in si prizadevate za osebno in strokovno rast, vabljeni, da se pridružite našim supervizijskim srečanjem.

V sodelovanju s šolo, ki organizira mesečna srečanja razvojne skupine ob naši superviziji, bomo učiteljem izdali potrdilo po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive po Členu 22. C, alineja 17 (3 točke). 

Mnenja članov supervizijskih skupin:

 • Cenim to, da ni vsega preveč. Učitelji lahko napredujemo v svojem tempu.
 • Všeč mi je sporočilo supervizorja, da za začetek izberemo razred, ali uro, kjer se počutimo dobro. 
 • Všeč mi je, da imam čas za pogled vase. Iz srečanj odhajam pomirjena.
 • Pomirila sem se, da nisem edina, ki imam težave v razredu. Predvsem sem odkrila, da nisem jaz kriva ali, da ne znam. Dobila sem ideje in navdih.
 • Hvaležna sem kolegicam za vse ideje, ki sem jih na srečanju dobila zase in za svoj pouk.
 • Ko so kolegice poročale o primerih, sem dobila idejo, kako lahko nadgradim moje poučevanje oz. sem si odgovorila na izziv, ki sem ga imela. Hvala.
 • Všeč mi je, da izpostavljamo tudi izzive, ne le dobre primere. 
 • Cenim povratne informacije supervizorke, ki jih dobim na svoj primer. Tako vem, da sem na dobri poti in dobim ideje za izboljšave.
 • Ponovno sem odkrila ljubezen do poučevanja, ki sem jo na poti nekje izgubila.
 • Na srečanjih dobim zagon za naprej.
 • S seboj odnašam sproščenost, povezanost in sodelovalnost.
 • Dobila sem potrditev, da delam dobro.

Prisluhnite mnenju učiteljice, ki deli dragocene izkušnje o tem, kaj jo podpre pri razvoju in navdihuje pri poučevanju. 🚀👩‍🏫

"Na začetku me je bilo strah. Če kaj ne vem, potrkam pri kolegici in vprašam. Pridobivam samozavest. Tudi sama zbiram dokaze o svojem delu. Sogovornike imam na šoli in v intervizijski skupini. 💡"


Učitleji se vsako leto soočamo z novimi izzivi. Prisluhnite, kako sta se z njimi soočili razredni učiteljici iz OŠ Dobova in kakšne povratne informacije učencev sta dobili.