Nadaljevalni seminar

Za učitelje, ki že poznajo in uporabljajo formativno spremljanje ter vidno učenje, smo pripravili nadaljevalni seminar. Če si želite poglobiti svoje razumevanje ključnih konceptov v pedagogiki in pridobiti nove vpoglede v učenje učenja, razvoj odnosov, elemente formativnega spremljanja ter implementacijo vidnega učenja v izobraževalne procese, je to pravi seminar za vas.

S poudarkom na praktičnih primerih bomo raziskovali naslednje tematike:

1. Učenje učenja: Kako spodbuditi samostojnost in avtonomijo učencev pri učenju? Skozi vključujoče in aktivno srečanje bomo raziskovali metode, ki učencem omogočajo razvoj učinkovitih učnih strategij ter krepitev metakognitivnih veščin.

2. Odnosi in učenje: Kako graditi pozitivne medosebne odnose med učitelji, učenci in starši? Poglobili se bomo v pomembnost empatije, komunikacije in sodelovanja ter razvijali veščine, ki prispevajo k ustvarjanju učnega okolja, kjer se vsak posameznik počuti sprejet in podprt.

3. Formativno spremljanje: Kako sistematično spremljati napredek učencev in prilagajati poučevanje? Poglobili se bomo v posamezne elemente in preverili njihovo delovanje v praksi.

4. Vidno učenje: Kako vizualizirati učenje in omogočiti učencem, da postanejo aktivni soustvarjalci svojega znanja?

Seminar lahko prilagodimo vašim potrebam in predznanju udeležencev.

Pridružite se nam in se pripravite na navdihujoče učne izkušnje ter pridobivanje znanja, ki bo okrepilo vašo pedagoško prakso. Skupaj bomo odkrivali nove načine, kako še bolj uspešno vključiti koncepte učenja učenja, razvoja odnosov ter formativnega spremljanja v vaše delo z učenci. Ne zamudite te edinstvene priložnosti za strokovno rast in izmenjavo izkušenj s kolegi pedagogi.