Namen skupnosti

Namen naše učiteljske skupnosti je povezati in podpreti vas - slovenske učitelje, vzgojitelje in profesorje. Želimo ustvariti skupnost, kjer si lahko med seboj izmenjate znanje, izkušnje in ideje za izboljšanje kakovosti pouka in vzgoje. Skupnost je namenjena spodbujanju sodelovanja, mreženju ter soustvarjanju bogatega učnega okolja, ki vas bo navdihovalo pri vašem delu in prispevalo k pozitivnemu razvoju in rasti vseh nas.

Učiteljska skupnost v letu 2023/24 povezuje več kot 200 učiteljev.


Naši glavni cilji v skupnosti vključujejo:

 1. Podpora in povezovanje: Omogočamo vam, da se povežete s kolegi učitelji in izmenjate ideje ter rešitve za različne izzive, s katerimi se srečujete pri poučevanju in vzgoji.

 2. Izmenjava znanja in izkušenj: Imate dostop do ekskluzivnih vsebin, blogov, primerov prakse in gradiv, ki bodo obogatili vaše strokovno znanje ter vam pomagali pri razvijanju inovativnih pristopov pri delu z učenci.

 3. Strokovna rast: Nudimo vam mesečne klice podpore, kjer lahko postavljate vprašanja, delite svojo odlično prakso ter prejemate povratne informacije od izkušenih supervizorjev. S tem spodbujamo stalno učenje in strokovni razvoj vas učiteljev.

 4. Ustvarjanje pozitivnega učnega okolja: Trudimo se za ustvarjanje spodbudnega učnega okolja, ki vas navdihuje in omogoča pozitiven vpliv na vaše učence in mlade, da se razvijajo in rastejo v samozavestne, radovedne in uspešne posameznike.

 5. Osebna rast: V naši učiteljski skupnosti dajemo poseben poudarek tudi na vašo osebno rast in razvoj. Verjamemo, da je osebna rast ključnega pomena za uspešno poučevanje in vodenje učencev. S pomočjo strokovnih supervizorjev in mentorskega programa boste imeli priložnost razvijati vaše vodstvene sposobnosti, izboljševati komunikacijske veščine ter prepoznavati in premagovati omejujoča prepričanja. S tem boste postali bolj samozavestni in učinkoviti učitelji, kar se bo odrazilo tudi v boljši kakovosti pouka in odnosu z učenci.


Z vključitvijo v našo skupnost postanete del izjemne mreže učiteljev, ki skupaj soustvarjate prihodnost izobraževanja ter prispevate k razvoju boljše in kakovostnejše učne izkušnje za vse otroke in mlade. Naša skupnost je odprta za vse, ki verjamete v moč sodelovanja, učenja in rasti ter si želite biti del pozitivnega premika v izobraževanju. Pridružite se nam in skupaj gradimo boljše jutri za vse generacije!


POVRATNE INFORMACIJE UDELEŽENCEV 

DRUGEGA SREČANJA UČITELJSKE SKUPNOSTI (tema: OCENJEVANJE ZNANJA)

 • Odnesla bom s sabo dejstvo, da učenci cenijo, ko vidijo, da nam je mar. ko spremljamo njihovo delo, njihov napredek, imamo možnost videti, kdaj niso OK in to upoštevati.

 • Danes me je najbolj nagovorilo, da preverjamo manj ciljev, da učenec sproti lahko nadgradi znanje.

 • Dokazi o znanju naj bodo bolj pogosti (npr. 1x na teden).

 • Tako kot včeraj...veliko za premisliti. Kakšne naloge naj dajem učencem (LUM)- krajše, lažje izvedljive, da jih lahko popravljajo, ali zahtevnejše projekte, ki jih razdelim na več sklopov.

 • Da delno ocenjevanje NI formativno spremljanje.

 • Skeptična sem bila glede izboljševanja znanja, da ne pride do izkoriščanja … je pa res smiselno, da je v nekaterih situacijah to prav, sploh ko imajo naši učenci toliko stisk, tudi doma.

 • Da sem na pravi poti, a priložnosti za izboljšavo je še precej. 🙂 Hvala za ideje.

 • Da moram merila - kriterije tudi njim predstaviti po ravneh.

 • Predvsem, da se večinoma ubadamo s podobnimi vprašanji, pomisleki ...Da se vsak po svoje trudimo in potrebujemo usmeritve.

 • Kot učiteljica za DSP sem mnenja, da so ti načini ocenjevanja prijaznejši in veliko boljši za učence z DSP. Ta način dela jih navaja na sprotno učenje, kjer je vedno težava.

 • Bolj mi je jasen proces od prve ure do ocenjevanja.

 • Ocene ne zaključujem po povprečju, ampak po doseženih ciljih.

 • Hvaležna sem za informacijo glede ocenjevanja na drugačen način. Dati učencu priložnost ne pa ga potolči oz. kaznovati.

 • Otrokom daj možnost, da pokažejo znanje. Učitelj pa mora biti potrpežljiv in vztrajen.

 • Več se pogovarjati z učenci, kaj morajo znati za določeno oceno.

 • Da so merila uspešnosti smiselna pred ocenjevanjem.

 • Spodbuda za aktivnost izboljševanja takoj po dokazu o znanju.

 • Čim bolj aktivni otroci pri spremljanju svojega napredka.

 • Da je pomemben proces, da se po dokazih znanja ustrezno ukrepa, naredi načrt.

 • Sedaj mi je bolj jasna pot FS od začetka poglavja do ocenjevanja znanja.

 • Sama sem na začetku poti. Sem hvaležna sodelavki, da mi je povedala za vasČETRTEGA SREČANJA UČITELJSKE SKUPNOSTI (tema: ODNOSI IN VEDENJE UČENCEV)

 • Sprejela bom učence takšne kot so in jim nudila oporo.
 • Zavedanje, da vsak lahko spreminja samo sebe. 
 • Dajala bom “jaz sporočila”.
 • Nisem reševalka in ne morem rešiti vseh ter s tem v bistvu posegam v druge.
 • Narediti spremembo pri sebi in drugi bodo sledili.
 • Super primeri, za zgled! 
 • Tema, ki mi je trenutno najbližja, zato sem zelo vesela, da smo spregovorili o tem. Veselim se prihodnjega srečanja.
 • Vprašanje za učenca: kaj si želel sporočiti? Učenje tega, da so učenci odgovorni za svoje vedenje.
 • Že danes bom začela delati na sebi. Pa več bom poslušala.
 • Dotaknila se me je misel, da ne moremo rešiti sveta. Lahko pa smo odgovorni za majhne spremembe. 
 • Da je zelo pomemben iskren pogovor z učencem, opominjanje na jaz sporočila.
 • Da moram znižati pričakovanja in sprejemati sebe.
 • Ostati pozitivno naravnana - v sebi, sodelavcih in učencih vedno iskati dobro. 
 • Da je dojemanje sveta in odnosov odvisna od nas samih, ne od drugih. 
 • Mene se je dotaknila misel o znižanju pričakovanj in o tem, kako dati misel/sodbo na stran, da bi ustvarili prazen prostor v katerem je vse mogoče 
 • Vzamem idejo, da je morda dobro pokazati učencem svojo ranljivost, da sem v breznu.
 • Primeri dobre prakse, veliko pozitivne energije
 • Ostati miren, pokazati spoštovanje do učencev, ki so osebnosti, tako kot mi. Počakati, vztrajati. Sodelovati s starši.
 • Hvala za odlične primere in spodbudne besede.
 • Spomnili ste nas, kako pomembno je, da smo mi pomirjeni s sabo. Vzeti si čas zase in potem sprejemaš tudi druge takšne kot so.

Ponujamo vam dva edinstvena paketa skupnosti, med katerimi lahko izbirate.
Nakup velja do konca šolskega leta 2024/25.

Tukaj je primerjava obeh paketov:UČITELJSKA SKUPNOST (Osnovni)


UČITELJSKA SKUPNOST+ (Mojstrski)
najpogostejša izbira
Osebni profil


Forumi

Delitev gradiv

Ekskluzivni blogi in primeri gradiv

Mesečni klic podpore

Brezplačen dostop do vseh posnetkov webinarjev
(skupna vrednost več kot 600 €)


Brezplačena udeležba na vseh novih webinarjih
(skupna vrednost več kot 200 €)


Polna cena122 €/leto
244 €/leto
Akcijska cena


Več o paketu
Več o paketu