RAZIGRANA IN CELOVITA PEDAGOGIKA
16. 03. 24 13:30 - 16. 03. 24 14:15 (CET) (45 minut)

RAZIGRANA IN CELOVITA PEDAGOGIKA
dr. Milan Hosta

www.linkedin.com/in/milanhosta/
Doc. Dr. Milan Hosta je predavatelj na Fakulteti za vede o zdravju pri UP, kjer bodoče športne pedagoge in kineziologe uči humanistike, etike, pedagogike in didaktike. Je pobudnik playness pedagogike in nosilec Sportikus fair play programa ter strokovnjak integralnega dihanja in odpornosti na stres.


Igrivost je stanje duha, ki se na prizemljeno in utelešeno dogodivščino poda. Je miselna naravnanost, ki odpira nevronske povezave, da bi jih na novo povezala. Igrivost je čustveno nabito stanje radovednosti in ustvarjalnosti. Omogoča vzdušje, ki navdušuje in navdihuje. Ko v takem vzdušje učitelj, tudi sam razigran, zavestno in primerno stopa po vseh razsežnostih bitja, omogoča, da učenec sam deluje najprej kot človek, ki se u-telesi, u-obrazi in nato iz-obrazi in izrazi kot celovit človek. Osrediščenje celovitosti pri tem je mogoče le skozi učiteljevo in učenčevo osrčenje. Razigrano srce, tako otrokovo kot učiteljevo, se na fiziološki ravni kaže kot dinamična srčna varianca. Temu bi lahko rekli pedagoška preža. Vzgojni moment razigrane in celovite pedagogike pa se kaže skozi vsakokratne omejitve, znotraj katerih je igra mogoča in dogovorjena.