Predstavitve in delavnice
16. 03. 24 11:45 - 16. 03. 24 13:15 (CET) (1 ura 30 minut)

1. Ocenjevanje znanja (Mateja Peršolja)

Na delavnici bomo:

-  predstavili proces ocenjevanja od dokaza o znanju do ocene;

- pokazali, kako lahko spremljamo napredek učenca drugače kot s testi in ustnimi ocenjevanju, ki spodbujajo kampanjsko učenje;

- pogledali, kdaj je formativno spremljanje usklajeno s pravilnikom o ocenjevanju znanja in kdaj ni;

- razpravljali o vprašanjih in izzivih udeležencev na področju ocenjevanja.

2. Medpredmetno in projektno učenje (Kristina Ferel, Ana Canzutti, Irena Humar Kobal)

Vabljeni na predstavitev primerov medpredmetnega povezovanja in projektnega učenja v drugi in tretji triadi. 

Udeleženci boste:

- slišali, kako se lotiti načrtovanja in priprave takega pouka,

- slišali primer izvedbe medpredmetnega povezovanja in projektnega učenja,

- vključili elemente formativnega spremljanja v tak pouk,

- spoznali prednosti in učinke takega učenja,

- z udeleženci izmenjali izkušnje in ideje o takem načinu poučevanja.

3. Uvajanje učnih spretnosti in veščin (Vesna Godler in Nina Poljanšek)

Informacije, ki smo se jih naučili hitro pozabimo, medtem, ko nam veščine ostanejo. Kako vpeljati veščine? Katere? Kdaj naj učence učim veščin, ko mi še snovi iz učnega načrta ne uspe predelati? Nenazadnje, se mi to sploh splača in kakšen je učinek? Na vsa ta vprašanja bomo ob predstavitvah primerov in razpravah odgovorili na delavnici, kjer boste spoznali, kako učiteljice vpeljejo veščine sodelovanja, vztrajnosti, iznajdljivosti ...

4. Prvi koraki (samo)vrednotenja v 1 razredu (Renata Sešel)

Renata Sešel je udeležence webinarja navdušila s sistematičnim načinom spremljanja znanja in samovrednotenja učencev že v prvem razredu. Razvila je učinkovit način (samo)spremljanja in samoregulacije učenja ter podpre.  Učenje poteka preko zgodb in se medpredmetno povezuje in prepleta. Učenje je osmišljeno in otroka podira celostno. Proces učenja in napredka je viden tako otroku, kot staršem, saj se dokazi o znanju in samopresoje zbirajo sistematično in sproti.

Udeleženci predstavitve boste:
- slišali primer za skupinsko vrednotenje znanja:
Raziskovanje z  muco Copatarice (korelacija SPO, MAT, SLJ in LUM)

- preizkusili samovrednotenje računanja do 5:
Po poti  Rdeče kapice (MAT)

- slišali primer samovrednotenje  pisanja in branja krajših besed in povedi:
V mestu mačka Murija (korelacija SLJ in MAT)


5. Hipnoza za učitelje: Raziskovanje novih dimenzij učenja in medosebnih odnosov (Gašper Grobelšek, Staš Štrukelj, Luka Kropivšek)

V delavnici bomo predstavili skupinsko demonstracijo hipnoze, ki vključuje elemente hipnotičnega simbolizma. S skrbno izbranimi simboli bomo raziskali moč sugestije in njen vpliv na podzavest. To bo priložnost za učitelje, da neposredno doživite in razumete, kako hipnoza lahko obogati učni proces in izboljša motivacijo za delo.

Izvedli bomo kratko aktivnost samohipnoze, kjer se boste naučili preprostih tehnik, ki jih boste lahko vključili v svojo vsakodnevno rutino, da bi ohranjali mirnost, premagovali stres in povečali svojo učinkovitost.

Predstavili bomo tudi praktične primere uporabe pogovorne hipnoze pri komunikaciji z otroki in starši. Učitelji boste pridobili vpogled v moč besed in občutkov ter kako jih lahko usmerjate za izboljšanje učinkovitosti komunikacije v učilnici in sodelovanja s starši. To bo koristno orodje za gradnjo trdnih odnosov in boljše razumevanje posameznikov.

Delavnico bodo izpeljali zdravnik, specialist otroške in mladinske psihiatrije in socialni delavec. 

Inštitut za klinično in pogovorno hipnozo se ponosno predstavlja kot pionir na področju izobraževanja učiteljev v uporabi hipnotičnih tehnik. Naši inštruktorji so priznani strokovnjaki na področju hipnoze, s širokim spektrom izkušenj v izobraževanju in terapevtskem delu. Sodelovanje z nami pomeni združevanje teoretičnega znanja s praktičnimi aplikacijami v učiteljskem okolju.


6.  Najstniki 11.0 (Jernej Picelj)

Na podlagi izkušenj dela z najstniki bomo prikazali odraslim, kdo najstniki v resnici so ter kaj jim je pomembno. Slednje se velikokrat razlikuje od standardnega pogleda družbe na najstnike. Udeleženci predavanja boste pridobili boljše razumevanje najstnikov ter znanje in orodja, ki vam bodo v podporo pri vsakdanjih izzivih dela z najstniki.

V prvem delu predavanja bomo pogledali kako večina družbe vidi najstnike. Skozi vprašanja in odzive najstnikov z delavnice ‘’Če ne veš, vprašaj’’, bomo prikazali, kdo so najstniki v resnici in kaj jim je pomembno. Ob koncu predavanja boste imeli priložnost tudi anonimno vprašati kar vas zanima, ali kar želite izboljšati v odnosu z najstnikom. Čez  vprašanja in diskusijo boste udeleženci odkrili nekaj, kar vas bo podprlo pri grajenju odnosa z najstniki. 

Ideja o predavanju Najstniki 11.0. je nastala na podlagi delavnice 'Če ne veš, vprašaj', ki smo jo izvedli za več kot 11000 najstnikov s kar 98% stopnjo zadovoljstva. Najstniki 11.0. je interaktivno predavanje za odrasle, kjer so udeleženci pozvani k dialogu in sodelovanju.

7.    Čarobni začetki učenja: spoznavanje in uporaba jezika skozi pravljice  (Mija Selič )

Hiter tempo življenja in nenehno bombardiranje otrok s sodobnimi tehnološkimi impulzi pogosto postavljata učitelje pred izziv: otroci se hitro naveličajo aktivnosti in učitelji vedno znova iščemo nove dejavnosti. Pozornost otrok je kratkotrajna, površinska in omejena, hkrati pa čustveno pogrešajo pristne človeške odnose in se izgubljajo v virtualnem svetu.

Kaj bi dejali, če vam predstavimo rešitev — koncept poučevanja angleščine, ki bi otroka že ob vstopu v šolo nagovoril celostno: čustveno, socialno, motorično in intelektualno, otroci pa bi znali angleščino uporabljati? Ob vsem tem pa bi še razbremenili natrpano učno vsebino? Bi morda rekli, “Yeah, right! Once upon a time.” Imeli bi prav. ChestBook Story Teaching se začne z Once upon a time …

Bi želeli izvedeti več? Pridružite se nam. Predstavili bomo način dela: malo poslušali, nekaj izvedli v praksi in uživali ob posnetkih iz razreda.

8. Dnevnik učenja - Hitro in enostavno spremljanje 1 ali 300 učencev  (eŠola d.o.o.)

Kratek opis delavnice:
Odkrijte Dnevnik učenja na interaktivni delavnici za učiteljice in učitelje. Na delavnici boste
prevzeli vlogi učitelja in učenca, raziskovali učne poti, pripravljali in izpolnjevali samovrednotenja
ter spoznali nove pristope spremljanja znanja vsakega učenca.

Komu je namenjena delavnica?
Učiteljicam in učiteljem, ki bi radi opolnomočili svoje učence, jim dali možnost za iskrenost do
sebe in svojega znanja ter sproti spremljali njihov napredek v znanju.
Ravnateljicam in ravnateljem, ki bi se radi spoznali z novimi orodji, ki bodo podprla nove načine
poučevanja.

Vabljeni
na inovativno delavnico, kjer bomo predstavili revolucionarno rešitev za spremljanje
napredka vaših učencev. Namenjena je učiteljicam in učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki iščejo
učinkovite metode za spremljanje in vrednotenje učnega procesa, brez dodatnih večernih
delovnih ur.
Delavnica je zasnovana kot interaktivna izkušnja, kjer boste imeli priložnost prevzeti vlogo
učitelja ali vlogo učenca. V vlogi učitelja boste pripravljali učne poti in enote znanja ter oblikovali
samovrednotenje. V vlogi učenca boste izkusili proces samovrednotenja in se seznanili z učnimi
potmi z vidika učenca.
Med delavnico vam bomo predstavili Dnevnik učenja in primere dobrih praks.
Glavni cilj delavnice je, da se seznanite z rešitvijo Dnevnik učenja. Skozi praktično vajo in
razpravo bomo raziskovali različne možnosti uporabe tega orodja v vašem učnem okolju ter
naslovili pomisleke in izzive, ki se pojavljajo pri uporabi digitalnih orodij v izobraževalnem
procesu.

Prednosti udeležbe
● Praktična delavnica z uporabo inovativne rešitve.
● Razumevanje učinkovitosti in prilagodljivosti Dnevnika učenja.
● Interaktivna izkušnja vlog učitelja in učenca.
● Možnost mreženja in izmenjave idej z drugimi učitelji.
● Razprava o izzivih in rešitvah v sodobnem izobraževanju.

Pridružite se nam in odkrijte, kako lahko Dnevnik učenja preoblikuje način spremljanja in
vrednotenja učnega napredka učencev v vaši šoli.