Šola med priložnostmi in izzivi
16. 03. 24 09:15 - 16. 03. 24 09:45 (CET) (30 minut)

Mateja Peršolja
Vodja inštituta, svetovalka, trenerka v BeGrejt Inštitutu
Vodja inštituta, svetovalka, trenerka v BeGrejt Inštitutu

ŠOLA MED PRILOŽNOSTMI IN IZZIVI

Danes je šola in vloga učitelja v krizi po vsem svetu. Postavljamo si vprašanja o tem, kakšna bo šola prihodnosti in kakšno vlogo bo igrala v družbi. Hkrati je kriza tudi odlična priložnost za rast in razvoj.

V slovenskih šolah se danes soočamo z dvema ključnima izzivoma: motivacijo za učenje ter odnosi in komunikacijo. Nekateri slovenski učitelji že uspešno rešujejo te izzive. Na predavanju bomo razkrili:

1️. Kako učitelji oblikujejo pouk, da vključijo in aktivirajo učence.

2️. Kakšni so učinki na učence.

3️. Kaj je ključno za zagon procesa preobrazbe na šoli.

Pridružite se nam in odkrijte poučevanje, ki opolnomoči učenca, razbremeni učitelja, starše ter gradi bolj pravično šolo za vse.