Vsebina tečaja

Udeleženci so od zadnjega posveta implementirali

Učna pot in merila uspešnosti.

Osebno rast, povezanost z učenci, energijo, raziskovanje.

Učna pot, merila, diagnostika. Brezno učenja, veščine, učinek učenja.

Da učenci sami določijo cilje učenja.

Povratno informacijo.

Merila uspešnosti.

Merila skupaj z učenci, brezno, učne poti.

Pot učenja, učne spretnosti, brezno učenja, merila uspešnosti, povratna informacija.

Solo taksonomijo.

Brezno učenja, učna pot, med vrstniško vrednotenje …

Pot učenja in merila uspešnosti so vsakodnevna rutina pri pogovoru, pri SLJ, SPO, MAT … med odmorom.

Pot učenja, kriteriji uspešnosti, kritični prijatelj, samoevalvacija.

Korake formativnega učenja.

Učno pot, merila uspešnosti, dejavnosti za aktivno učenje, delo po skupinah, med vrstniška povratna informacija …

Mavrična pot, pot učenja je postala rutina, merila uspešnosti vpeljana v rutino in pri pouku …

Osredotočenost na posredovanje kvalitetne Pl.

Notranja motivacija za učenje.

To, da živim po načelih formativnega, da diham čisti, sveži zrak, ki vedno pihlja drugače in močneje.

Povratna informacija otroku z besedami, brez točk.

Brezno učenja, učna pot, vsi koraki FS …

Samorefleksija.

Učne poti, nadgradnja dokazov o učenju.

Kakšna je tvoja raven zavzetosti?

Učno pot, brezno učenja, evalvacijske strategije.

Primere dobre prakse.

Učna pot, brezno učenja, FS tudi na izven šolskih bivanjih.

Razvijanje veščin uspešnega učenca.

Samoocenitev s prsti, povratne informacije učencev, merila po stopnjah.

Vse korake FS. Brezno učenja.

Počasi a vztrajno vključujem posamezne elemente. Na lanskem posvetu sem zelo nazorno spoznala učno pot, ki jo poskušam implementirati tudi v svojo prakso.

Začrtanje učne poti, določanje ciljev, meril uspešnosti, povratna informacija – v vse smeri.

Načrtovanje učne poti, kriterije uspešnosti, med vrstniška meditacija, samo vrednotenje, aktivacijo predznanja.

Kriteriji znanja, aktivacija znanja, samovrednotenje, načrtovanje učne poti.

Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.