Vsebina tečaja

Kaj so udeleženci implementirali od zadnjega posveta?

 • Učna pot in merila uspešnosti.
 • Učno pot.
 • Osebno rast, povezanost z učenci, energijo, raziskovanje.
 • Učna pot, merila, diagnostika. Brezno učenja, veščine, učinek učenja.
 • Da učenci sami določijo cilje učenja.
 • Povratna informacija.
 • Učna pot, merila.
 • Merila uspešnosti.
 • Merila skupaj z učenci, brezno, učne poti.
 • Že izvajam primere FS pri pouku.
 • Pot učenja, učne spretnosti, brezno učenja, merila uspešnosti, povratna informacija.
 • Solo taksonomijo.
 • Brezno učenja, učna pot, med vrstniško vrednotenje ...
 • Pot učenja in merila uspešnosti so vsakodnevna rutina pri pogovoru, pri SLJ, SPO, MAT ... med odmorom.
 • Pot učenja, kriteriji uspešnosti, kritični prijatelj, samoevalvacija.
 • Učna pot, kriteriji uspešnosti, povrtana informacija, samovrednotenje.
 • Korake formativnega učenja.
 • Učno pot, merila uspešnosti, dejavnosti za aktivno učenje, delo po skupinah, med vrstniška povratna informacija ...
 • Mavrična pot, pot učenja je postala rutina, merila uspešnosti vpeljana v rutino in pri pouku ...
 • Osredotočenost na posredovanje kvalitetne Pl.
 • Notranja motivacija za učenje.
 • To, da živim po načelih formativnega, da diham čisti, sveži zrak, ki vedno pihlja drugače in močneje.
 • Učno pot.
 • Povratna informacija otroku z besedami, brez točk.
 • Brezno učenja, učna pot, vsi koraki FS ...
 • Posredovanje povratne informacije. Kriteriji uspešnosti.
 • Samorefleksija.
 • Povratna informacija.
 • Brezno učenja.
 • Učne poti, nadgradnja dokazov o učenju.
 • Povratna informacija, samoevalvacija.
 • Kriteriji uspešnosti in povratna informacija.
 • Kriterije uspešnosti.
 • Kakšna je tvoja raven zavzetosti?
 • Učno pot, brezno učenja, evalvacijske strategije.
 • Primere dobre prakse.
 • Učna pot, brezno učenja, FS tudi na izven šolskih bivanjih.
 • Razvijanje veščin uspešnega učenca.
 • Samoocenitev s prsti, povratne informacije učencev, merila po stopnjah.
 • Vse korake FS. Brezno učenja.
 • Učno pot
 • Počasi a vztrajno vključujem posamezne elemente. Na lanskem posvetu sem zelo nazorno spoznala učno pot, ki jo poskušam implementirati tudi v svojo prakso.
 • Začrtanje učne poti, določanje ciljev, meril uspešnosti, povratna informacija – v vse smeri.
 • Načrtovanje učne poti, kriterije uspešnosti, med vrstniška meditacija, samo vrednotenje, aktivacijo predznanja.
 • Kriteriji znanja, aktivacija znanja, samovrednotenje, načrtovanje učne poti.
Ugotavljamo, da ima posvet velik učinek na spremembo šolske prakse. Učinek dosegamo s strokovno podporo, realizacijo le-te skozi praktične primere in mreženjem znanja v skupnosti učiteljev. 
Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.