Vsebina tečaja
Dobrodošli na webinarju!

Primeri kolegov, ki poučujejo tuj jezik so lahko odlična iztočnica ali navdih za tiste, ki bi si želeli začeti s procesom formativnega spremljanja (FS). Pomembno je, da se zavedate zakaj uvajate FS in kako lahko predstavljene primere nadgradite. Zato poglobite znanje s pomočjo informacij na spletni strani begrejt.si, s spletnim Začetnim tečajem formativno spremljanje znanja ali s priročnikom Formativno spremljanje znanja v praksi (https://begrejt.si/shop). 

V posnetku webinarja so predstavljeni štirje primeri učiteljev angleškega jezika. Pri vsakem primeru se nahajajo tudi gradiva, ki so jih za vas pripravili učitelji, da si boste z njimi lahko pomagali pri uvajnju FS.

Luka Lavrin je profesor angleščine v drugi in tretji triadi. FS uvaja več kot štiri leta in vodi intervizijsko skupino za angleščino, v kateri sodeluje vsaj 10 učiteljev iz cele Slovenije in se ji lahko pridružite tudi vi. V preteklih letih so pripravili cilje in merila uspešnosti za različna starostna obdobja. Kontakt luka.lavrin@gmail.com.

Polona Lilić je profesorica angleščine v prvi in drugi triadi na OŠ Lucija. FS uvaja že več kot dve leti.

Bernarda Zlodej je profesorica angleščine v prvi in drugi triadi na Prvi OŠ Slovenj Gradec. FS uvaja že več kot štiri leta.

Prvo poglavje je uvod v webinar, ki ga je pripravila Mateja Peršolja. V njem boste spoznali nekaj podrobnosti o FS. Drugo poglavje prikazuje odličen primer procesa sestavljanja in nadgradnje kratke zgodbe v 8. razredu. V tretjem poglavju boste spoznali primer priprave predstavitve v 6. razredu in osebne predstavitve v prvem razredu. V četrtem poglavju je predstavljen primer učne poti My day v petem razredu. Ob koncu vsakega poglavja smo odgovarjali na izpostavljena vprašanja, ki se navezujejo na primere. 

Med webinarjem smo odgovorili na naslednja vprašanja udeležencev:         

  • Kako uvajanje FS poteka v prvi triadi?

  • Koliko načrtovanja so učitelji porabili pred celotnim sklopom in koliko so vmes spreminjali originalni načrt glede na delo učencev?

  • Kako so potekale predstavitve projektov/plakatov?

  • Ali vse ure izvajate na način FS ali so samo kakšni projekti med letom izvedeni na ta način?

  • Ali uporabljate v 1.r portfolio, to je mapo dosežkov? 

  • Kako pa je potekalo ocenjevanje? So dobili vsi učenci isti naslov in so pisali 45 minut ali več? 

  • Ali pri podajanju povratne informacije vsakemu učencu popravljate tudi vse jezikovne in druge napake vi ali kako drugače? Na kaj se pri povratni informaciji osredotočite:  na jezik, besedišče ali vsebino? (Za boljši vpogled v proces nadgradnje jezika in učinkovito podajanje povratnih informacij si poglejte še webinar Dvig kakovosti jezika in zapisa.)

  • Ali ste imeli težave z učenci, ki niso motivirani za delo (vseeno je šlo za 20 učnih ur) in kako ste rešili ta problem?

Posnetke si lahko pogledate večkrat. Posnetek lahko zaustavite in si delček ponovno ogledate. Na webinar se lahko vrnete kadarkoli.
Na koncu boste našli priložnosti z poglobitev znanja, program in potrdilo o udeležbi. 

V kolikor imate vprašanja ali bi si želeli seminar izpeljati v živo, nas kontaktirajte na info@begrejt.si
Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.

da boste prvi pustili komentar.