UČENJE PO IZBIRI

KOTIČKI ZA UČENJE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Učitelji in predvsem vzgojitelji pripravljajo vrtce in šole za otroke in učence s posebnimi kotički za učenje po lastni izbiri. Ta metoda omogoča odkrivanje močnih in šibkih področij otrok, hkrati pa spodbuja razvoj močnih področij in odpravljanje šibkih točk. Pomembno je, da je tak pristop usmerjen v notranjo motivacijo otrok. 

Med študijskimi obiski po Škotski in v Angliji sem opazovala, kako skrbno spremljajo otroke pri izbiri kotičkov in njihovih aktivnosti ter zabeležijo njihove preference. Otroci običajno izbirajo tiste kotičke, ki se ujemajo z njihovimi močnimi področji, včasih pa jih spodbudijo, da raziščejo tudi druga področja.

V teh kotičkih opazovalci, vključno z učitelji, natančno spremljajo, kateri cilji so doseženi, in otrokom omogočajo, da si zbirajo "dokaze" o svojem znanju in napredku. Ta pristop omogoča boljšo razumevanje potreb in napredka vsakega posameznega otroka.


MOJA POT UČENJA
Beležka za učenca