UČENEC UČENCU UČITELJ

Kako naučiti otroka samokontrole?

Petra Mekiš

UČENEC UČENCU UČITELJ

Kako vpeljati samopreverjanje v 1. razredu?

Vsak učitelj se je že znašel v situaciji, ko mu je veliko učencev naenkrat prineslo svoje delo v pregled. Ko sem se kot razredničarka v 1. razreda znašla v taki situaciji, sem se zagnano lotila pregledovanja zapisov učencev. Želela sem namreč, da bi vsi dobili kakovostno povratno informacijo in nadaljevali z delom.

Popravljanje vseh izdelkov mi je vzelo veliko časa. Zato sem iskala način, s katerim bi učenci lahko hitreje pomagali sami. Domislila sem se sistema ”UČENEC UČENCU UČITELJ”, ki sem ga postopoma vpeljala v razredu.

Učencem sem predstavila plakate s 4. koraki in nazornimi primeri uporabe (kako si pregledam nalogo, kako upoštevam merila kakovosti za posamezen izdelek – npr. lepopis…). Začeli smo jih dosledno uporabljati ob vsaki samostojni aktivnosti učencev.

  1. SAM PREGLEDAM SVOJE DELO.
  2. SOŠOLEC PREGLEDA MOJE DELO.
  3. ČE JE POTREBNO POPRAVIM.
  4. SVOJE DELO POKAŽEM UČITELJICI.

Učenci, ki so še vedno hiteli k meni z nalogo, brez da bi upoštevali zgoraj navedene korake, sem opozorila z dvigom roke in štirimi iztegnjenimi, ki so nakazovali 4 korake. Tako neverbalno sporočilo ni zmotilo ostalih učencev v razredu. Zanimivo mi je bilo, kako so se takoj spomnili, se vrnili v klop ter zbrano upoštevali korake.

UGOTOVITVE IN POZITIVNI VPLIVI

  • Učenci so postali bolj samostojni.
  • Učili so se iz lastnih in tujih napak.
  • Utrdili so svoje znanje, ko so pregledovali delo sošolcev.
  • Pridobila sem več časa za podajanje kakovostne povratne informacije učencem.
  • Učenci so imeli v zvezku manj popravkov učiteljice, kar je pozitivno delovalo na njihovo samopodobo.
  • Napaka je postala priložnost za izboljšanje in nadgradnjo znanja.

Datoteke:

KORAKI SAMOPREGLEDOVANJA


KORAKI SAMOPREGLEDOVANJA (word)OPISMENJEVANJE
1. razred