POT UČENJA IN GOVORNI NASTOP

2. razred

Darinka Čobec in Eva Ambrož Hažič  

OPIS ŽIVALI lahko kot MEDPREDMETNO POVEZOVANJE

  1. UGOTAVLJANJE PREDZNANJA: Kaj vem o živalih? Kaj me še zanima?
  2. RISANJE POTI UČENJA: Učenci so pri nastajanju poti aktivno vključeni, narišejo si jo v zvezek in v procesu si označujejo, kje so ter načrtujejo naslednji korak. Tako se učijo postopnega sprejemanja odgovornosti in spoznavajo proces učenja: Kaj znam? Kaj sem naredil? Kaj bo moj naslednji korak?
  3. AKCIJA, DOKAZI: Na poti učenja nastajajo dokazi o znanju in napredku (npr. miselni vzorec).
  4. MERILA: Ob prvih vzorčnih primerih govornih nastopov učiteljica z učenci sooblikuje merila odličnega govornega nastopa.
  5. POSKUSNI NASTOPI IN IZBOLJŠEVANJE: Učenci pripovedujejo drug drugemu. Ob nastopih delajo samopresoje, podajajo drug drugemu povratne informacije (Dobro je bilo … Uspelo ti je … Predlagam, da izboljšaš še …). Pred končnim nastopom učenci pripovedujejo doma še staršem, ki jim tudi lahko dajo nasvet za izboljšanje.
  6. KONČNI NASTOP pred razredom, učiteljico, samopresoja in po potrebi ocena.DOLOČANJE GLASOV V BESEDI
1. razred