MERILA ZA BRANJE

S posnetki za sooblikovanje meril z učenci

Darinka Čobec

PROCES OBLIKOVANJA MERIL ZA BRANJE (2.r)

Učenci so skupaj z učitlejico oblikovali merila za branje s pomočjo posnetka.

  1. Učiteljica si je z učenci pogledala vzorčni primer branja.
  2. Po ogledu posnetka je učiteljica z učenci analizirala branje na posnetku. V pomoč so jim bila vprašanja: Se vam je zdel način branja v posnetku dober? Kaj je bilo dobro? Kaj bi morala učenka pri branju izboljšati?
  3. Na podlagi pogovora, učiteljica sproti oblikuje merila odličnega branja. Pozorni smo na to, da jih ni preveč (1.r: 3 – 4, 2.r: 5 – 6) in, da jih učenci razumejo (le tako jih bodo znali uporabiti pri izboljšavi svojega branja). Plakati z merili lahko potujejo z učenci iz 1. razreda v drugega… Tako učenci z učiteljico le nadgradijo merila odličnega branja iz preteklega leta.
  4. Sledil je trening branja doma (tudi ob sodelovanju staršev) in spremljanje branja.

S snemanjem (zvočnih) posnetkov lahko ustvarimo zelo učinkovit način spremljanja napredka pri branju. Povratne informacije, samopresoje in odzivi učencev ob poslušanju posnetkov so zelo pozitivni.  Učenci vidijo svoj napredek (če jih posnememo na začetku in na koncu, ali tudi vmes, ko so napredki opazni). Učiteljice sporočajo, da tako učenci pridobijo motivacijo.

Izboljšan posnetek branja.

NASVET

Za oblikovanje meril pri branju, lahko uporabite oba posnetka. Z učenci se pogovorite o razlikah pri branju v prvem ali drugem posnetku. Tako nastanejo merila odličnega branja.

Zahvalujem se Darinki za delitev izkušnje in posnetkov.LIKOVNA UMETNOST
2. razred