DOLOČANJE GLASOV V BESEDI

1. razred

Tina Karničar

Učenec spremlja svoj napredek pri učenju glasov. Učitelj spremlja učenca in učinek učenja.

 1. KORAK: Učenec izbere karton s sličicami. Z lesenimi kljukicami označi položaj glasu v besedi:
 • Z zeleno kljukico določi glas na začetku besede.
 • Z modro kljukico določi glas v sredini besede.
 • Z rdečo kljukico določi glas na koncu besede.

2. KORAK: Povratna informacija Ko učenec določi položaj glasu v vseh besedah, obrne karton, kjer takoj dobi  povratno informacijo o tem, kako uspešno je rešil nalogo. Če se barva  kljukice ujema z barvo na kartonu, je pravilno določil glas.

3. KORAK: Evidentiranje uspešnosti in napredka

Po opravljeni nalogi učenec dopolni histogram tako, da za vsak pravilno določen glas pobarva ustrezen kvadratek. List opremi s svojim imenom in datumom, ter ga vloži v svojo osebno mapo.

Aktivnost določanja glasov ponovimo spet čez določen čas. Učenec primerja histograme v različnih časovnih obdobjih in tako opazuje svoj napredek. Takšna povratna informacija naredi učenje vidno, kar učence motivira pri nadaljnjem učenju branja.

Kaj so povedali učenci po opravljeni nalogi?

 • Naloga je bila zabavna in lahka.
 • Če je naloga prelahka, možgančki premalo delajo, ne napredujemo.
 • Naloga je bila zahtevna, ker so se v nekaterih besedah skrivala dva enaka glasova. Bila sem zmedena in večkrat preverila.
 • Všeč mi je bilo. Tam kjer sta dva enaka glasova sem se odločil tako, da sem dal dve kljukici.
 • Bila sem zadovoljna, ko sem videla da imam vse prav. Pravilno znam določit glas v besedi.
 • Ko sem barval kvadratke, sem ugotovil, da moram še vaditi.
 • Nič ni narobe, če delamo napake. Vem, da moram še vaditi.
UPORABA MERIL IN POVRATNA INFORMACIJA
2. razred