URAVNOTEŽENO UČENJE

pri pouku na daljavo


 • Uravnoteženo učenje za učenca in učitelja, da preprečimo izgorelost pri sebi in odpor do učenja pri učencih.

  Predlagamo, da se 1/3 učenja izvede v živo preko video konferenc, 1/3 samostojnega dela učencev (z učbenikom, e-učbenikom, vajami v spletni učilnici), 1/3 interaktivnih nalog, kjer učenec pridobi povratno informacijo (kvizi, Goformative).

  • Samostojno učenje učenca s pomočjo posnetkov razlag učitelja ali učbenika (lahko z oddajanjem dokazov v Flipgrid, Padlet). Flip učenje, s postavljanjem vprašanj učitelju v forume, kanale za komunikacijo.
  • Video konferenca za povratno informacijo skupini, pojasnjevanje, vprašanja učencev, dodatno razlago, izmenjavo mnenj, aktivnim delom učencev v skupinah (Breakout rooms). Nikakor pa ne urnih razlag in predavanj. Od slišanega učenci odnesejo le 20 % (preko ekrana še manj, ker se odklopijo). Za učence s slabim internetnim dostopom omogočimo ogled posnetka video konference. Video konferenca je najbolj koristna po oddaji nalog, kjer lahko hitro in učinkovito podamo ključne povratne informacije, ki so pomembne za celo skupino. Skupaj lahko analiziramo izzive, ki učencem niso šli in jih pojasnimo.
  • E-ordoje Padlet za pomoč drug drugemu, razpravo, diagnostiko predznanja, razstavo izdelkov učencev, dokaze o znanju.
  • Interaktivne naloge, kjer učenec in učitelj dobita povratno informacijo. Učitelj o učenčevem razumevanju naučenega, učenec nasvete za (prihodnje aktivnosti) izbolšanje znanja in napredek.  Priprava in zbiranje dokazov o znanju:  Goformative , H5P, različna orodja za kvize, ki po možnosti omogočajo tudi naloge odprtega  tipa (s pregledno in hitro povratno informacijo).
  • Namesto interaktivnih nalog oddajanje izbranih (premislite katere, kdaj in zakaj) izdelkov, nalog učitelju. Z njimi učitelj dobi povratno informacijo in učenec  kakovostno povratno informacijo učitelja. Nikakor ne zgubljajte časa s pregledovanjem vseh nalog ali pravilnih rešitev, kjer učenec lahko to naredi sam (raje ga naučite uporabljati rešitve, kalkulator). Namesto tega ponudite učencu boljšo povratno informacijo za nadgradnjo znanja. 
  • Starši so pomemben steber pri učenju. Ne pozabimo se jim večkrat zahvaliti. Učimo jih jezik učenja: Kako ravnati ob napakah, dovoliti otroku ne znati, ne ponujati odgovorov in rešitev (Več na webinarjih Napake, Kako začeti bolje; povpraševanje na naš email).

  Kaj deluje pri učenju na daljavo?

  1. Spodbujati učenca k samoregulaciji je ključno, da dosežemo globje ravni znanja in transfer oz. uporabo znanja na drugih področjih.
  2. Učenje se pospeši, ko se učenec nauči imeti nadzor nad učenjem, ne učitelj.
  3. Pomembna je raznolikost učnih pristopov (ne samo nekaj neposrednega učenja v živo in neodvisnega samostojnega dela učencev). 
  4. Na razumevanje naučenega vpliva dobro načrtovano medsebojno učenje učencev.
  5. Povratna informacijav visoko zaupnem okolju, mora biti vgrajena v učni proces.Smernice so pripravili strokovnjaki Visiblee larninga, na osnovi opazovanja skoraj 100 učiteljev pri spomladanskem zaprtju šol (Distance learning playbook).6. Primerno odmerjeno učenje (ne več kot 20 min). Preveč dela učence odvrne od učenja.

  Mnenje staršev in učiteljev, ki so uporabili nasvete:

  “Super povratne informacije so od staršev in učencev. Učenci uživajo v delu so zelo aktivni in se učijo. Ne skrbi jih vrnitev v šolo, ker pravijo da so se tudi na daljavo nekaj naučili. Moj trud in delo pa so prepoznali tudi starši, ki so zelo zadovoljni in pravijo, da je pri učencih prva matematika na urniku. Želijo si, da bi še več učiteljev tako poučevalo. Sporočajo pa tudi, da so učenci samostojni pri delu, kar mi pomeni največ.”  

  Bojana O. Bižal, učiteljica matematike4P STRATEGIJA ZA SAMOPOMOČ