RAVEN VKLJUČENOSTI

Teaching, Persevering, & Thriving (Frey & Fisher)
RAVEN VKLJUČENOSTI IN ZAVZETOSTI PRI UČENJU


Vabimo vas, da si vzamete trenutek za refleksijo in razmislek o različnih ravneh učne vključenosti, ki se pojavljajo v vašem razredu. Z učenci lahko odigrate, se pogovorite, napišite, kako izgledajo različne ravni vključenosti v vašem razredu: 

MOTEČA, IZOGIBAJOČA, UMIKAJOČA, SODELOVALNA, PRISPEVAJOČA, VODEČA. 

Naš cilj je, da učenci razumejo in raziskujejo te različne vloge v učnem procesu. S tem bodo razvijali veščine refleksije, samopresoje, še posebej, če ste v razredu že uvedli elemente formativnega spremljanja, kot so cilji, merila in samopresoja. Vse te elemente lahko zelo dobro podprete še s pozitivno psihologijo, teorijo izbire ali rastočim načinom razmišljanja.

Če vaš razred še ni dosegel dvosmerne komunikacije, v kateri  si učenci že znajo postaviti cilje, uporabljajo merila uspešnosti in delajo samopresoje, priporočamo, da začnete z uvedbo teh elementov. Na spletni strani BeGrejt Inštituta boste našli različne strategije, ki vam lahko pomagajo pri uvajanju teh ključnih elementov, kot so obravnava napak, veščine uspešnega učenca, vidno učenje in formativno spremljanje znanja. Ko bodo učenci bolje razumeli te koncepte, bodo bolje pripravljeni za vključevanje in prevzemanje vodilnih vlog v učnem procesu.

Učence povabim, da na začetku ure razmislijo in si izberejo raven na kateri želijo biti vključeni. Ob koncu ure jih povabim k samopresoji izbrane vloge:  Pogovorimo se o možnostih skupnega soustvarjanja varnega in spodbudnega učnega okolja. Njihove predloge vključim v prihajajoče ure učenja.

Ne pozabite, da je učenje proces, ki zahteva čas in trud. Pomembno je, da se postopoma premikate proti ciljem vzpostavitve aktivnega in vključenega učnega okolja.

Hvala vam za vašo predanost izobraževanju in vašemu prizadevanju za izboljšanje učne izkušnje vaših učencev.


RAVEN VKLJUČENOSTI

TOG IN RASTOČI NAČIN RAZMIŠLJANJA
Fixed & Growth Mindset