NAPAKE SO PRILOŽNOST ZA UČENJE

NAPAKE SO DEL PROCESA UČENJA

Napake so dovoljene in zaželene saj se ob njih učimo in napredujemo. Stalno ponavljanje istih napak, brez analize in spoznanja, nas utrjuje v neznanju.

Vprašanja za premislek:

 • Kakšno je moje stališče do napak, ki jih naredijo otroci?
 • Kako otroci gledajo na napake?
 • Se otroci ob napaki počutijo nelagodno? Se počutijo kot poraženci? 
 • So otroci za napake “kaznovani”? Se ob napakah sošolcu, bratu, sestri posmehujejo? 
 • Imamo v razredu ali družini kulturo sprejamanja in učenja iz napak?

Strategije za gojenje kulture – Napake so priložnost za učenje:

 • Zahvalimo se otroku, ki je naredil napako, saj smo ob njej vsi imeli priložnost se nekaj naučiti.
 • Povabimo k tabli učence, ki ne znajo, da bomo imeli priložnost spregovoriti o procesu, razmišljanju in ne tistih učencev, ki nam bodo napisali pravilno rešitev.
 • Kateri je najboljši napačen odgovor?
 • Analiza napak iz izdelkov in razprava v razredu.
 • Analiza najpogostejših napak pri otroku in osebni opomniki/’plonk’ listki/slovarji/pravopisi.
 • Kaj je narobe?
 • Pojasni napako.
 • Domačo nalogo in vaje damo takrat, ko smo prepričani, da učenec obvlada proces. Če bo reševal naloge po napačnem postopku, se bo utrjeval v neznanju.
 • Uporaba rešitev in aplikacij za preverjanje odgovorov. Pregledovanje rešitev in analiziranje napak.

Za starše in pogovor z otrokom (namesto obtoževanja, kričanja, prepiranja):

 • Katero napako si naredil in kaj si se iz nje naučil?
 • Kako boš v prihodnje ravnal, da se to ne bo zgodilo?
 • Kaj bo posledica izbire vedenja, ki si ga izbral (npr. pretepa s sošolcem)?

 

RAVEN VKLJUČENOSTI
Teaching, Persevering, & Thriving (Frey & Fisher)