4P STRATEGIJA ZA SAMOPOMOČ

Učenec ve, kaj narediti tudi takrat, ko se mu pri učenju zatakne (Hattie). Na primer, ko ne zna več nadaljevati reševanja naloge ali ne ve kako se lotiti problema, zapisa …

Učenje uporabe strategij samopomoči. V šoli so to plonk listi ali merila za proces na plakatih, osebni plonk listki, pravopisi, rešeni primeri v učbeniku, vprašanje in pomoč sošolca. Kot je razvidno na sliki brezna učenja, se učimo strategij 4. P-jev: PREMISLI, POGLEJ, PRIJATELJ, PROFESOR.

Spodbujamo in vpeljujemo uporabo orodij za medsebojno komunikacijo in pomoč učencev (Viber). Učence organiziramo v skupine, ki so heterogene.

Zaupanje, da bo učenec opravil nalogo sam, tudi če ne preverjam vsakega koraka, omogoča grajenje odgovornosti učenca in krepi zaupanja med učencem in učiteljem. 


Kaj menijo učenci in starši o ocenah?