Kaj že ustvarjamo in kje so še izzivi?

Močna področja udeležencev:

 • Teorije veliko, prakse veliko manj, merila uspešnosti, učna pot, brezno učenja …
 • Oblikovanje meril z učenci in samopresoja po merilih (govorni nastop, deklamacija, zapis zgodbe, branje) povratne informacije, pot učenja, oblikovanje meril uspešnosti z učenci, samopresoja, vrstniška PI
 • Žal sem bolj začetnica ...
 • Oblikovanje meril z učenci.
 • Trenutno poskušam na lastnem sinu...postavljanje meril za deklamacijo in nato sprotno vrednotenje napredka
 • V vsakem sklopu si določim aktivnost ali dve, kjer učenci dobijo res kvalitetno pisno povratno informacijo. Pri eni aktivnosti učenci dobijo na svojem izdelku povratno informacijo, pri drugi pa jo iščejo med ponujenimi. Kriterije skušam oblikovati z njimi velikokrat ustno, zapisujemo pa jih v zvezek ali na plakat v razredu. Pri skupini ali dveh sem uporabila tudi pot učenja.
 • Oblikovanje kriterijev uspešnosti  z učenci, medvrstniško podajanje PI, učna pot
 • Jaz uporabljam pot učenja, postavljamo skupaj kriterije uspešnosti, se samovrednotimo, letos se bolj načrtno učimo dajati povratne informacije. Zelo dobro nam je letos uspelo, kako pišemo spise...
 • Trudimo se pri skupnem oblikovanju kriterijev, učence vodimo po učnih poteh, navajamo se na podajanje medvrstniške PI... Dobro nam gre pri pripravi in vrednotenju govornih nastopov.


Na webinarju pa smo se soočili s sledečimi izzivi udeležencev:

 • Kako z učenci oblikovati čim bolj konkretne kriterije uspešnosti (na primer iztočnice, ki nam lahko pri tem pomagajo).
 • Koliko časa izboljševati znanje ( v nedogled ne gre)?
 • Kako oblikovati kriterije uspešnosti za tvorbne naloge in govorne nastope pri TJA.
 • Spremljanje napredka - da prav pri vsakem učencu napišeš, katere cilje je osvojil, katerih ni. Sama že vem, kje na učni poti je, a ne prav za vsak cilj in za vsakega učenca.
 • Meni osebno v letošnjem letu izziv predstavlja prvo ta razpon v znanju med učenci - nekateri res šibki, komaj "lezejo" z osnovno snovjo, druga polovica "brzinski" - prakticiramo "učenec = učitelj", da si med seboj pomagajo, včasih tudi tu težava, da "učitelji" potem govorijo rešitve (2.r.)
 • Kaj je bolje najprej - vrstniška povratna informacija ali učiteljeva?
Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.

da boste prvi pustili komentar.