Vsebina tečaja

Prisluhnite učiteljem in učencem, ki že leto ali več uporabljajo FS pri poučevanju.

Izkušnje, spoznanja učiteljev z ene iz med slovenskih šol, po enem letu sodelovanja:

 • Srečanja, ki jih imamo v okviru skupine za FS so taka, kot bi morale biti vse pedagoške konference: pogovori o kakovosti pouka, načrtovanje izboljšav našega poučevanja.
 • Ob uvajanju FS učenci postanejo aktivni, zato pridejo do znanja hitreje, si bolj zapomnijo, znanje je trajnejše.
 • Učni proces je s FS postavljen v roke učenca kot posameznika, zave se svojega predznanja, pozna cilj in potek, merila, ki jih sam oblikuje in si sam diktira tempo učenja.
 • Spoznavam, da se učence da motivirati, da postanejo aktivni.
 • Pri predmetih, kjer je pomembna sistematičnost (struktura), je ta oblika dela poučevanja zelo dobrodošla.
 • Zdi se mi ključno to, da skupaj z učenci ozavestimo cilje in pot, po kateri pridemo do teh ciljev.
 • Na takih srečanjih dobim ideje za obravnavo določene snovi.
 • Navdušuje me motivacija in samostojnost učencev, drugačen pristop do znanja ter medvrstniška pomoč in sodelovanje.
 • Na srečanjih dobim zanimive ideje. Vidim, da se da izvajati FS pri različnih predmetih, da ni tako zapleteno, kot sem si predstavljala.
 • Navdušena sem nad pozitivno klimo v razredu in sodelovanjem otrok.
 • Všeč mi je, ko vidim konkretne primere kolegov, celoten proces in video posnetke.
 • Navdušena sem nad pristnostjo, iskrenostjo in realnostjo presoj. Zdaj spoznavam, kako kritične samopresoje zmorejo že šest letniki, če jih znamo voditi v procesu postavljanja meril uspešnosti.
 • Spoznavam, kako se spreminja se vloga učitelja, na eni strani in na drugi povečuje vloga učenca, ki postaja aktiven v učnem procesu.
 • Navdušuje me spoznanje, da sem na pravi poti.
Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.

da boste prvi pustili komentar.