Nataša Lenarčič

Kratka biografija
Nataša Lenarčič, doma iz Komende, je po končani osnovi šoli obiskovala Gimnazijo Ledina, nato pa nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri svojem diplomskem delu  Didaktika slovenskega jezika in književnosti v dvojezičnih ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem se je prvič srečala z drugačnim načinom poučevanja, kot ji je bilo predstavljeno na slovenskih šolah. 

Inovacijski način poučevanja in dobri odnosi sta bili osrednji temi njenih dodatnih usposabljanj, ki jih je redno vključevala v svoj vsakdan. 

Zadnjih sedem let poučuje na OŠ Preserje pri Radomljah, kjer je še poglobila znanje o odnosih in delu z otroki. Razvila je svoj model poučevanja in program za krepitev samozavedanja otrok, ki pripomore k boljši komunikaciji in strpnejšim odnosom v skupini.

Vodi šolo za starše, interno skupino teorije izbire za učitelje njene šole, supervizijske skupine za učitelje in vzgojitelje drugih zavodov, organizira izobraževanja in delavnice po drugih šolah, organizira izobraževanja preko zoom aplikacije in ponuja podporo posameznikom (staršem, učencem, učiteljem).   

Poudarki in prelomnice:

  • Certifikat iz teorije izbire in realitetne terapije (Glasserjev inštitut) 

  • Naziv Mediatorka (Zavod ARSIS, Center za mediacijo in razvoj nove kulture odnosov)

  • Praktik nevrolingvističnega programiranja

  • Certificiran mojster umetnosti in znanosti NLP-ja

  • Nataša Lenarčič s.p. (2020),  www.superjunaki.si