Mateja Peršolja 

Učiteljica matematike, predavateljica, svetovalka in trenerka učiteljev."V učiteljskem poklicu se počutim dobro, ker naredim nekaj dobrega za drugega."

Kratka biografija

Mateja Peršolja, rojena Koglot, doma iz Vrtojbe je zaključila osnovno šolo v Šempetru pri Gorici. Šolanje je nadaljevala na Gimnaziji Nova Gorica, naravoslovna smer. Leta 2001 je diplomirala na Pedagoški fakulteti univerze v Ljubljani, kot profesorica matematike in fizike.

Izkušnje vodenja in poučevanja je gradila že kot srednješolka, pri vodenju krožkov, izletov in taborov na Planinskem društvu Nova Gorica. Leta 1994 je postala vodnica Planinske zveze Slovenije. V naslednjih dvajsetih letih je vodila mladinski odsek Planinskega društva Nova Gorica, pokrajinski odbor mladinskih odsekov Posočja in bila članica upravnega odbora Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Pri delu na komisiji se je posebej posvetila tekmovanju Mladina in gore, mentorjem Planinske zveze Slovenije in programom za mlade. Je soavtorica programa Ciciban planinec in Mladi planinec ter dnevnikov obeh programov, z naklado več kot stotisoč izvodov. 

Poučevala je na štirih različnih osnovnih šolah, najdlje na OŠ Preserje pri Radomljah. Nezadovoljstvo z odnosi, učenjem in učinkom učenja jo je gnalo k inovacijam. Iz gora je imela izkušnjo, da učenje lahko poteka tudi na drugačen način, brez prisile zunanjega nadzora, kazni in nagrad ali ocenjevanja. Na OŠ Venclja Perka je leta 2003 začela z razvojem učenja in poučevanja v okviru inovacijskega projekta Poti do kakovostnejšega/trajnejšega pouka/znanja (pod okriljem Zavoda za šolstvo), ki ga je nadaljevala na OŠ Preserje pri Radomljah. Samoregulacijo učenja je povezala s spoznanji Teorije izbire (W. Glasser), ko je pridobila cetrifikat Glasserjevega inštituta.

Razvoj je nadaljevala v razvojno aplikativnem projektu Razvoj didaktike ocenjevanja znanja (Zavod za šolstvo) in razvila model poučevanja in spremljanja učenčevega napredka v znanju ter ga več kot deset let uspešno deseminarala v okviru seminarjev Formativno spremljanje znanja (Zavoda za šolstvo). Ko jo je vedno več šol povabilo k vodenju seminarjev za učitelje, kasneje razvojnih skupin šol in prosilo za svetovanje je odprla svoje podjetje, izdala priročnik in se postopoma podala na samostojno pot. Leta 2015 in 2016 je vodila Erasmus plus projekt Mednarodnost kot priložnost za razvoj šole za življenje.

Danes je raziskovalka učenja in življenja, avtorica člankov, predavateljica, svetovalka, koučinja in še vedno strastna učenka in učiteljica.

Izkušnje in reference:

 • učiteljica matematike na OŠ Preserje pri Radomljah (2005 - 2023)
 • predstavitev Pupils voice in School Transition, World Education Summit 2023. 
 • avtorica priročnika Formativno spremljanje v praksi (Priročnik FS v praksi)
 • predstavitev Formative Assessment and Choice Theory Lead to Better Relationships and Knowledge na World Education Summit 2021
 • soavtorica Talis raziskave: Zaostajanje uporabe IKT za poučevanje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, Pedagoški inštitut 2020
 • povzetek mini raziskave z učenci o doživljanju šole: Učenci si želijo šolo, ki ima srce (Sobotna priloga, 13. 1. 2024)
 • predavanje na YETDKA konferenci (Erasmus+: Finska, nemčija, Estonia, Slovenija, nov. 2020)
 • organizatorica posveta Formativno spremljanje znanja v praksi (2019, 2022, 2023)
 • članica razvojne skupine ZRSŠ za Formativno spremljanje znanja in zunanja svetovalka (do 2018)
 • vodja delavnic v okviru seminarja Formativno spremljanje na Zavodu za šolstvo (2007 – 2016) 
 • soorganizatorica in predvateljica naseminarju Education for Tomorrow in Assessment and Evaluation for effective learning (Eekhout Academy, Belgium) (2016, 2018)
 • koordinatorica Erasmu splus K1 projekta Mednarodnost kot priložnost za razvoj šole za življenje (2015/16) (Škotska, Švedska, Finska)
 • udeležba na Scottish Learning Festival (Glasgow, 2015) in obisk na Eduaction Scotland
 • udeležba na seminarju Finnish lessons for European Schools in Quality management, Finska (2016)
 • organizatorica in vodja Tržnic znanja na OŠ Preserje pri Radomljah
 • referat na International conference Assessment for Learning in 21 Century (Ohrid 2011)
 • sodelovanja na Final conference: Suporting teachers for effective assessment for learning (2014)
 • sodelovanje na konfernci CIDREE: Effective Assessment for Learning (2012)
 • sodelovanje na Breaking tradition 2012 conference (Murray High School, Wiliam Glasser Institute)
 • delavnica Formativno sprmeljanje v luči Teorije izbire na posvetu Glasserjeva kakovostna šola na slovenskem (2011)
 • referat na Youth Leader Training Seminar z naslovom Programms for young (2011)
 • soavtorica prenove programov Ciciban planinec in Mladi planec (2011)
 • avtorica članka Starostno prilagojen program gorništva (Age adjusted programme of mountain climbing)

Priznanja in kvalifikacije

 • certifikat Professional Learning Community+ Educator (2020)
 • Finalistka izbora Učitelj sem, Učiteljica sem 2020
 • usposabljanje na izobraževanjih dr. John Hattie (Visible learning, 2019), Shirley Clarke (2018)
 • udeležba na tečaju Embedded formative assessment pri D. Wiliamu (London, 2015)
 • Landmark Forum, Advanced Course, Comunication Programs (2022, 2023)
 • Certifikat iz Teorije izbire (W.Glasser)
 • Vodnica Planinske zveze Slovenije (1994)
 • Zaslužni znak Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije (1996)
 • Srebrni častni znak Planinskega društva Nova Gorica (1999)
 • Srebrni častni znak Planinske zveze Slocenije (2018)


Moje objave v časopisih in revijah: 


Drugi o meni:


Vir: Foto agencija Bobo