POT UČENJA


Načrtujte pot do cilja skupaj z otrokom. Poznavanje cilja in poti za njegovo dosego, otroku ponuja vpogled v proces in olajša načrtovanje dneva, urnika učenja. Vključuje tudi stalno presojo, kje se trenutno  nahaja in kako daleč še ima do cilja.

Pot lahko načrtujete skupaj z otrokom in mu prepustite, da jo prehodi sam. Staršem lahko le občasno poroča (npr. zvečer ali ob koncih tedna). Tako pridobiva samostojnost in občutek zaupanja ter samonadzora v procesu učenja.


RUTINA IN NAPAKE