SAMOPRESOJA UČENCEV

Z namenom ugotavljanja kakovosti doseženih ciljev in načrtovanja izboljšav v znanju.

EVALVACIJA

Po uporabi zapisanih meril sledi pomemben del procesa - samoevalvacija in načrtovanje izboljšanja znanja. V tem koraku skupinsko postavljeni cilji postanejo individualni, saj vsak učenec načrtuje cilje glede na svoje osebne potrebe in želje po izboljšanju.

Iz skupinskega načrtovanja preidemo na individualno raven, saj želimo, da vsak učenec aktivno prispeva k svojemu napredku. Pri tem jim pomagamo z naslednjimi vprašanji:

  1. Kaj že znam? 

  2. Kaj mi še ne gre? Kaj bi rad še izboljšal ali se naučil?

  3. Kako bom to dosegel? Kateri pristopi ali strategije mi bodo pomagali pri učenju?

  4. Kdo mi bo pomagal pri doseganju ciljev? Kje lahko poiščem pomoč ali dodatne vire?

  5. Če je potrebno, kako bom organiziral svoj osebni načrt učenja, morda celo po dnevih, z opredeljenimi konkretnimi nalogami.

Pri tem posebno pozornost namenimo tistim učencem, ki se pri samostojnem reševanju nalog ali iskanju pomoči soočajo s težavami. Pri neuspešnih učencih zaznavamo šibko področje, kjer potrebujejo več pomoči pri učenju. Zato jim nudimo dodatno podporo, da se naučijo učinkovitih strategij za reševanje težav, postavljanje realnih ciljev ter kako najti ustrezno pomoč, ko jo potrebujejo.

Naš cilj je ustvariti okolje, kjer se učenci počutijo samozavestne in sposobne prevzeti odgovornost za svoje učenje. Z individualnim načrtovanjem spodbujamo njihovo avtonomijo in samoiniciativnost, s tem pa prispevamo k razvijanju  samoučinkovitega učenja in osebnega razvoja.

POSNETEK WEBINARJA O SAMOPRESOJAH UČENCEV IN DIJAKOV: https://fb.watch/5l0WxX7m8V/


PRIMERI

Samopresoje učencev

na podlagi opredeljenih ciljev in/ali meril uspešnosti.

Učencem lahko pomagamo z začetki stavkov:

  • Dobro znam …
  • Naučiti se želim …
  • Ta izdelek sem izbral, ker …

V evalvacijo so lahko vključeni tudi sošolci, dokler ima učenec možnost izkazati izboljšano znanje. Sošolci naj ne bodo vključeni v ocenjevanje.

PRIMERI:

Samopresoja izrazi enačbe in uporaba, preverjanje s samopresojo doseganja ciljev ob koncu poglavja.


Samopresoja znanja in učenje o decimalkah.


 

MERILA
ZA PRESOJO KAKOVOSTI NAUČENEGA