Primeri formativnega spremljanja v 3. razredu

Jutranja rutina

Vsak šolski dan začnemo z jutranjo rutino. Naloga učencev pred poukom je, da se pripravijo na pouk. V pomoč so jim kriteriji uspešnosti priprave na pouk v obliki piktogramov, ki so izobešeni na steni.

V jutranjem krogu preverimo njihovo uspešnost pri jutranji rutini z dvigom palca. 

Zastavljene imamo tudi kriterije za pospravljanje delovnega mesta in učilnice po pouku.

Bralna knjižica

V začetku šolskega leta so učenci dobili bralno knjižico. Namen knjižice je spodbuditi in motivirati učence za branje. Naloga učencev je, da vsak dan glasno berejo 10 minut, nato staršem prebrano obnovijo. Za vsako glasno branje pobarvajo sličico pri ustreznem mesecu. Svoje branje tudi spremljajo tako, da trikrat v letu štejejo prebrane besede v eni minuti (v septembru, januarju in juniju). Svoje branje lahko vrednotijo tudi z učno potjo, ki se v bralni knjižici pojavi na tri mesece. Bralno knjižico prinesejo v šolo vsak ponedeljek, ko učitelj preveri kako uspešno učenec opravlja bralni izziv. Učencu poda ustno in pisno povratno informacijo.

Razvijanje veščin

V uvodnih urah spoznavanja okolja smo veliko časa namenili spoznavanju veščin, ki jih lahko razvijamo, da bodo učenci pri svojem delu uspešni. Pri uvajanju veščin sva sledili ideji učiteljice Vesne Godler. Na to temo smo brali pravljice in na posnetkih opazovali vedenje živali, ki imajo te lastnosti (npr. mravlje so sodelovalne, čebele so organizirane, lisica je iznajdljiva, želva je vztrajna, lev je pogumen …). Na koncu smo znanje združili z likovno umetnostjo in te živali tudi naslikali. Naučene veščine poskušamo uporabljati oz. jih spodbujati pri vseh šolskih predmetih ter tudi v odnosih do sošolcev, učiteljev in nenazadnje tudi do sebe.

Učna pot

Podobno kot pri spremljanju branja smo tudi pri matematiki naredili učno pot za seštevanje in odštevanje do 100. Učenci so lahko s pomočjo te poti vrednotili spremljali svoje znanje.

Samovrednotenje znanja pred ocenjevanjem

V tretjem razredu poskušamo v pouk vnesti tudi samovrednotenje znanja. Glede na to, da se učenci prvič srečujejo s številčnim ocenjevanjem, je še toliko bolj pomembno, da učenci sami sebe ustrezno vrednotijo. Tako sva pred samim ocenjevanjem deklamacije pesmice učencem razdelile liste, na katerem so bili zapisani kriteriji uspešnosti. Učenec je v okvirček označil kljukico – če je cilj dosega oz. križec, če ga še ne dosega. Pred ocenjevanjem so se ovrednotili še na lestvici, ki se imenuje s pestjo do pet.

Teja Franc in Kaja Štefanec, profesorici razrednega pouka

Osnovna šola Sveta Ana

---------------------

Blog Veščine, Vesne Godler je dostopen članom Učiteljske skupnosti.

Spremljanje znanja pri urah dodatne strokovne pomoči
Ko učenec spremlja svoj napredek in opazi učinke