LIKOVNA UMETNOST

2. razred

Darinka Čobec:  darinka.cobec@gmail.com

Darinka Čobec z vami deli merila za likovno umetnost, ki so jih na podlagi vzorčnih primerov oblikovali učenci. Po analizi in povratni informaciji so učenci nadgrajevali izdelke. Poglejte, kako so jim pomagala merila pri izboljšavah. Opazite razliko PREJ – POTEM ? Slike na zeleni podlagi so končni izdelek, na bež podlagi pa vzorčni primer.

Učiteljica poroča, da so bili učenci zelo motivirani, zavzeto in zbrano delali ter na koncu ponosni na izboljšane izdelke.

Primer gosenice za dramsko uprizoritev. Bela – primer izdelka pred povratnimi informacijami sošolcev, pisana – po nasvetu sošolcev. 


OKOLJE: Človeško telo
1. razred