​Oglejte si webinar, na katerem smo predstavili, kako povečati motivacijo in odgovornost učencev v 3. razredu in v drugi triadi z vključevanjem elementov vidnega učenja ter formativnega spremljanja. Webinar je zanimiv tudi za učitelje predmetne stopnje, ki poučujete naravoslovje, biologijo, geografijo, šport in jezik.

Na webinarju boste:

- izvedeli, kako učiti, spremljati in vrednotiti znanje pri predmetu naravoslovje v 2. triadi;

- odkrili način poučevanja, ki izboljša kakovost zapisa v tretjem razredu in njegove ključne elemente;

- slišali, kako učenec in učiteljica spremljata napredek pri predmetu šport;

- identificirali ključne elemente, ki učence opolnomočijo (in razbremenijo učitelja) že v prvih treh mesecih pouka;

- dobili idejo za medpredmetno učenje in povezovanje elementov formativnega spremljanja znanja;

- znali implementirati elemente v vašo prakso.


Z vami delita izkušnje in primere:

Maja Pur Tretjak, učiteljica 3. razreda, ki učence učinkovito vpelje v proces formativnega spremljanja že v prvih par mesecih in

- Kristina Ferel, učiteljica 4. in 5. razreda, ki nas vedno preseneti z inovatinimi pristopi.

Obe sta izjemni učiteljici, vodji intervizijskih skupin in predavateljici, ki učitelje vedno navdušita z učinkovitim in ustvarjalnim načinom učenja in poučevanja.


Udeleženci webinarja so ob koncu webinarja odnesli s seboj:

- Razvrščanje ključnih besed po standardih znanja.

- Všeč mi je, da ima uveljavljen sistem , kako se pripravljajo na ocenjevanja, tipi vprašanj, da res učenci vedo, kaj se od njih pričakuje.

- Hvala, za vprašalnice za nivoje znanja in idejo, da vprašanja za minimalni nivo zapišejo v zvezek in se jih naučijo.

- Ozaveščanje in opolnomočenje otrok za postavljanje vprašanj različnih nivojev.

- Všeč mi je bilo, da otroci sami ocenijo napredek, npr. pri treningu. Kaj so opazili, kaj je bilo narobe, kje je napredek..

- Pravičnost, spoštovanje in vključevanje otrok kot trenerjev. Pohvale na osebnost.

- Ogromno medpredmetnega povezovanja. Čudovito.

- Maja, izjemen občutek za proces, jasni cilji, razumna merila, mreženje znanja, nadgradnja, zapis učni poti, IZJEMNO, z veliko začetnico.

- Na vprašanje glede otrok s posebnimi potrebami (po mojem mnenju) - ravno tak pristop, struktura, je v bistvu podpora otroku v najglobljem pomenu, saj mu nudi vse, kar potrebuje, je neke vrste odlično narejen plonkec, ki mu nudi varno okolje in jasna navodila in usmerjanje skozi ves delovni proces in ima zato več možnosti za ustvarjalnost.

- ODLIČNO razvijanje bralne pismenosti in še medpredmetno povezovanje. Primer se lahko prenese tudi v višje razrede. Hvala.

- Odlično! Vzorčen primer, ki navdihne tudi nas začetnike pri FS. Vidimo pot.


Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.

da boste prvi pustili komentar.