Dobrodošli na virtualnem posvetu FS v praksi!

Marca 2022 se je odvijal posvet Formativno spremljanje v praksi, ki je primarno namenjen izmenjavi izkušenj in mreženju znanja na tržnici. Poleg tržnice so se na plenarnem delu predstavili:

  • Charlotte Booth-Rylett, ravnateljica šole iz Anglije: Predstavitev procesa razvoja šole (Kirby Primary Academy’s Journey),
  • Mateja Peršolja: Formativno spremljanje – Vidno učenje – Brezno učenja,
  • dve osnovni šoli: Odlični razvoj šole.

Udeležencem posveta in tistim, ki se niso udeležili posveta, je na voljo posnetek plenarnih predavanj posveta.


V video posnetkih lahko prisluhnete:

Charlotte Booth-Rylett, bivši ravnateljici (do marca 2022) Kirby Primary Academy. Iz nekdaj neuspešne šole je skupaj s kolegi soustvarila odlično šolo. V posnetku predavanja predstavlja proces razvoja in aktivnosti, ki so ključno vplivale na spremembo kulture učenja in poučevanja.

Mateji Peršolja, učiteljici matematiki, pionirki spremljanja za učenje, katerega del je tudi formativno spremljanje znanja. Na predavanju predstavlja povezavo med formativnim spremljanjem, vidnim učenjem in breznom učenja.

V zadnjem poglavju se predstavljata dve šoli, OŠ A. Gradnika Dobrovo in Prva OŠ Slovenj Gradec, z izkušnjami uvajanja in razvoja formativnega spremljanja znanja. Predstavljeni so koraki in aktivnosti, ki jih izvajajo, da dosegajo spremembe pri sebi in učencih.

Posnetke si lahko pogledate večkrat. Posnetek lahko zaustavite in si delček ponovno ogledate. Nanje se lahko vrnete kadarkoli.

Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.