Vsebina tečaja

Kaj pridobimo z uporabo FS pri pouku?

V tem video posnetku boste slišali, kaj sem sama pridobila s procesom uvajanja FS in kaj nagovarja druge učitelje, da se lotijo FS.

KAJ JE FORMATIVNO SPREMLJANJE? V video posnetku.

MNENJA UČENCEV

Učenje s sošolci, predstavitev ciljev in meril učencem pomaga, da:

 • se lažje v naprej pripravim,
 • se lažje učim,
 • se lažje pripravim na ocenjevanje,
 • če delamo skupaj s sošolci, vsak pove, kar ve in več naredimo,
 • si več zapomnim in sošolci mi lahko pomagajo,
 • ko skupaj načrtujemo, se od prijatelja naučiš, kako dela,
 • povemo veliko (učenci in učiteljica), uskladimo pričakovanja in si več stvari zapomnim,
 • lažje razumem snov,
 • tisto, česar ne znam, lahko nadoknadim,
 • se doma lahko pripravim,
 • bolje razumem snov.


MNENJE UČITELJICE PO 35 LETIH DELOVNE DOBE
Po 35 letih izkušenj z novostmi in reformami spoznavam, da so učenci z uvajanjem formativnega spremljanja postali bolj razmišljujoči, raziskovalni, sodelovalni, prijateljsko tekmovalni in kritični presojevalci, ki znajo vrednotiti znanje. Kot posledica je njihovo znanje boljše in trajnejše.
Sama sem se naučila postavljati vprašanja in strpno počakati na njihove odgovore, ki sem jih prej prepogosto posredovala. Dovolila sem si delati manj in prepustiti delo učencem, kar jih je opolnomočilo v procesu učenja (Nada Bernarda Zlodej, učiteljica angleščine in nemščine).

Ocena
0 0

Za zdaj ni komentarjev.

da boste prvi pustili komentar.