Posnetek webinarja: Primeri iz študijskih obiskov
Vabimo vas na brezplačni webinar, kjer bomo učitelji, ki smo se udeležili študijskih obiskov v Angliji podelili primere, ki smo jih videli v šolah in predstavili izkušnje implementacije v naših šolah. Na brezplačnem webinarju boste:

- slišali, kaj so učitelji odkrili in pridobili zase ob opazovanju pouka;

- kako so v šoli implementirali veščine učenja;

- kako na šoli in med poukom uporabljajo Cone počutja;

- kako dajejo povratne informacije, na enoten in pregleden način, ki razbremeni učitelja;

- kako so na šoli dvignili bralno pismenost in za 20 % povečali dvig rezultatov na zunanjih testiranjih;

- projekte, ki jih izvajajo dvakrat letno od prvega do šestega razreda;

- kakšna je kultura in jezik učenja med učitelji ter način vodenja šole.

Pouk smo opazovali na šolah, kjer imajo tudi več kot četrtino učencev s posebnimi potrebami in vsaj eno petino tujcev. 
0,00 € 0.0 EUR
Posnetek webinarja: Kako v poučevanje vpeljati veščine?
Na webinarju boste slišali izkušnje in nasvete o posvečanju veščinam učenja ob obilici snovi brez žrtvovanja časa.
0,00 € 0.0 EUR
Posnetek webinarja: Napake - priložnost za učenje
Na webinarju se bomo skupaj z udeleženci osredotočili na refleksijo glede doživljanja napak kot izziva za učenje, prepoznavanje občutkov sramu in krivde ob napakah, ter razmišljali o preobrazbi napak v priložnosti za rast in razvoj, s ciljem spremembe kulture učenja in poučevanja.
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Podpora učenju pri geografiji in zgodovini

Na webinarju sta dve učiteljici spregovorili o spremljanju znanja in poučevanju pri zgodovini oziroma geografiji, slišali boste tudi primer medpredmetnega sodelovanja v okviru projektnega dela
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Podpora učenju v vrtcu in v prvem razredu
Na tokratnem webinarju bomo prisluhnili izkušnjam povezovanja vzgojiteljice iz vrtca in učiteljice v prvem razredu. 
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Podpora odnosom in učenju
Pridružite se nam na brezplačnem webinarju, s prenosom v živo na You tubu, Fb in Instagramu. Na webinarju bo Nataša Lenarčič predstavila, kako uvaja socialne veščine z elementi formativne pedagogike ob vstopu v šolo. Skupaj z Matejo Peršolja bosta razkrili, kako povezujeta Teorije izbire (W. Glasser) in NLP s formativno pedagogiko.
0,00 € 0.0 EUR
Posnetek webinarja: Dvig kakovosti jezika in zapisa
Webinar vam ponuja navdih in primere kolegov, ki uspešno uvajajo formativno spremljanje v pouk. Predstavljeni so ključni koraki in gradiva za izboljšanje zapisa ter aktivno vključevanje učencev v učni proces.
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Primeri Formativnega Spremljanja pri učencih z učno pomočjo
V posnetku webinarja boste spoznali primere učiteljev, ki nudijo učno pomoč in učencem omogočajo aktivno sodelovanje pri oblikovanju programa za samopomoč. Webinar vam ponuja navdih in izkušnje, kako učence vključiti v proces formativnega spremljanja.
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Kako začnem šolsko leto za dvig kulture in jezika učenja?
V posnetku webinarja boste skupaj z udeleženci in vodjo webinarja oblikovali šolsko leto po vaših željah in izbiri ter ugotovili, kaj si želite doseči. Posnetek ponuja dragocene uvide in prosojnice za uporabo v razredu, kjer boste s učenci soustvarjali dobre odnse in kulturo za podporo učenju.
50,00 € 50.0 EUR
Posnetek webinarja: Povratna informacija zunanje svetovalke Charlotte Booth
Posnetek ponuja vpogled v izkušnje svetovalke Charlotte Booth, ki je obiskala slovenske šole in se pogovarjala z učitelji ter učenci. Njena povratna informacija ponuja dragocene uvide in priložnosti za izboljšave.
0,00 € 0.0 EUR
Posnetek webinarja: Primeri Formativnega Spremljanja za tuj jezik
Posnetek webinarja vključuje štiri primere učiteljev angleškega jezika, ki uvajajo formativno spremljanje.
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Vodenje pouka po načelih Formativnega Spremljanja (primer 3. razred)
Posnetek webinarja predstavlja primere učiteljice Maje Pur Tretjak, ki služijo kot odlična iztočnica za začetek formativnega spremljanja. Vključuje primer uvajanja elementov FS pri različnih predmetih in povezavo s samoregulacijo.
0,00 € 0.0 EUR
Posnetek webinarja: Primeri Formativnega Spremljanja pri biologiji (Srednja Šola)
Webinar je razdeljen na poglavja, ki vključujejo obnovo elementov formativnega spremljanja in primer uporabe FS profesorice Zorice Potisk. Na voljo so tudi gradiva in posnetki za ponovni ogled in prosojnice.
0,00 € 0.0 EUR
Posnetek webinarja: Formativno Spremljanje in učinek učenja
Webinar vključuje orodja in strategije za boljše izvajanje formativnega spremljanja ter spremljanje učinkovitosti učenja. Razdeljen je na več poglavij, ki vključujejo različne teme in primere uporabe, tudi iz študijskega obiska v Angliji.
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Primeri Formativnega Spremljanja kemije in slovenščine
Webinar vsebuje različna poglavja s primeri formativnega spremljanja, vključno z primerom pouka kemije ter uvajanjem formativnega spremljanja pri slovenščini.
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Primeri Formativnega Spremljanja razredne stopnje
Na webinarju so predstavljene različne teme o formativnem spremljanju (FS), vključno z uvodom v FS v 1. razredu, uporabo FS pri opismenjevanju, govornih vajah, deklamaciji, projektnem učenju, medpredmetnem povezovanju, nadgradnji opismenjevanja ter nasveti za vodenje "vzgojno zahtevnih razredov".
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Pot učenja, učne spretnosti in brezno učenja
Na webinarju boste spoznali tri uporabna orodja za učence in izhodišča za pogovor z učenci o uspešnem učenju. Posebej bomo raziskali vpliv brezna učenja na motivacijo. Tečaj je strukturiran v tri dele, ki vključujejo praktične primere izkušenih predavateljev.
20,00 € 20.0 EUR
Posnetek webinarja: Primeri Formativnega Spremljanja pri matematiki
Prisluhnite kolegom za ideje in navdih pri uvajanju formativnega spremljanja. V posnetku webinarja so štirje učitelji predstavili, kako izvajajo formativno spremljanje znanja in z vami delili tudi gradiva za uporabo v razredu.
40,00 € 40.0 EUR
Posnetek webinarja: Merila in povratna informacija
Na tem webinarju boste osvežili ključne korake formativne pedagogike, spoznali namen in pomembnost merjenja in dajanja povratnih informacij, ter se naučili vključevati učence v ta proces.
50,00 € 50.0 EUR