PODPORA OTROKU PRI SAMOSTOJNEM UČENJU

KRITERIJI ZA  GOVORNI NASTOP SLOVENŠČINA (6. razred)

S hčerko sva glede na navodila, ki jih je za govorni nastop dobila v šoli, sooblikovali merila uspešnosti.

Hči se je ob vaji samovrednotila in dobila povratne informacije od poslušalcev (mami, ati, sestra).

Ob vsako merilo si je še pripisala, kje v delovnem zvezku ima vaje (dokaze o znanju).


POT UČENJA