UČINEK UČENJA


Opazujte učinek učenja!

1. Napovem cilj ure: Ob koncu ure boste znali…

2. Diagnostika: Kvadrat dvočlenika, začetek ure: vstopni list – trije primeri, da vidim njihove predstave ter kako začeti z aktivnostmi, da bodo na koncu dosegli cilj.

3. Vodeno odkrivanje. Povzetki in razlaga.

4. Primeri, da vidim, če so razumeli.

5. Dokaz o znanju: Izstopni list – ob koncu ure popravijo svoje napačne predstave od začetka ure.

Rezultat: Vsi učenci so napredovali, 6 učencev je doseglo 100 % napredek, 5 učencev pa je naslednjo uro posvetilo pozornost predznakom ali kvadriranju. Na tak način vem komu nasledno uro še pomagati, da doseže cilj, komu bodo pomagali sošolci, ki že obvladajo, kakšne naloge potrebujejo učenci in kako hitro lahko napredujejo k zahtevnejšim ciljem. Vsak začne od tam kjer je in s svojim tempom. Veliko si pomagajo in sodelujejo med seboj, ker vedo, da ko razlagaš drugemu tudi sam največ odneseš od učenja.  

DIAGNOSTIKA PREDZNANJA PRI MATEMATIKI