SPREMLJANJE ZNANJA PRI TUJEM JEZIKU

Veronika Jelen Polak

Spremljanje napredka in učinka učenja pri tujem jeziku. V procesu formativne pedagogike pravimo temu dokazi o znanju. Slednji omogočajo učitleju vpogled v učinek poučevanja in učencu v učinek učenja. Bistvo je, da učenec dobi vpogled v napredek in doseganje merila uspešnosti in ciljev učenja, kar mu daje kontrolo in nadzor nad učenjem. Če jih naučimo, da znajo samopresojati napredek (s pomočjo ciljev in meril uspešnosti) in načrtovati naslednji korak, smo jim dali največ, kar lahko. To je tudi največji prispevek k odgovornosti in motivaciji za učenje.

Učenec spremlja sam sebe in primerja svoj napredek glede na predhodno znanje (predznanje). Omogočite jim primerjavo samim s seboj, ne z drugimi.

  1. (Samo)spremljanje napredka v poznavanju besed, nepravilnih glagolov.

2. Sooblikovanje meril uspešnosti z vzorčnimi primeri.

3. Povratna informacija, sošolca čas za nadgradnjo in izboljšanje znanja je ključni korak.

 

Pomembno je, da je povratna informacija v obliki nasveta za izboljšanje znanja. Sami od sebe je ne bodo znali dati. Potrebno jih je postopma vpeljati in učiti. To se učimo na seminarju Merila in povratna informacija.

 

Več (zelo pomembnih) podrobnosti  o tem, kako pripravljati dokaze (nekatere pripravijo učenci sami) in dajati povratne informacije, da učitelj nima preveč dela in, da bo učinek na učenje večji, lahko izveste na posnetku webinarja.

4. Pot učenja ponudi učencu vpogled v proces učenja. Poti do cilja so lahko različne, kar se učenci učijo načrtovati, izbirati in ugotavljati učinke. Več informacij o poti učenja.

Učna pot SPREMLJANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI