PREDSTAVITEV PROCESA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA PRI KEMIJI

Nina z vami deli sličice, ki so nastale po diagnostiki predznanja in načrtovanju ciljev ter vaje, ki so namenjene učencem, ki so že dokončali delo in znanje lahko preverijo ali nadgradijo z delom na nalogah, prilagojenih ravni njihovega predznanja.
Pri učenju na daljavo pa se poslužuje učne poti, ki jo načrtuje z učenci s pomočjo video konferenc.
Če bi želeli slišati predstavitve več primerov, jih najdete na posnetku njenega webinarja: 


Šport
Od diagnostike predznanja do samopresoje pri odbojki