DIAGNOSTIKA PREDZNANJA PRI MATEMATIKI

Ana Canzutti

Novo poglavje smo začeli z diagnostiko predzadnja.

Učenci so bili za skupine naključno žrebani s pomočjo palčic. Odgovorili so na 4 vprašanja. Odgovore so zapisali na posted lističe in jih prilepili na plakate z vprašanji. Za vsako vprašanje  je skupina imela svojega poročevalca. Ob tem so otroci ugotovili, da že kar veliko vedo o odstotkih in  nasploh dobili so širšo sliko, da so odstotki res prisotni na vsakem koraku.

Sledilo je preverjanje. Nabor nalog, ki so preverjale različne cilje o znanju odstotkov. Reševali so vsak zase, kar so pač znali rešiti. Učenci do tega trenutka še niso slišali o računanju z odstotki.

Ko je čas potekel sem na glas prebrala rešitve. Kar so imeli prav, so si dali kljukico, ostalo pa so pustili, ničesar niso popravljali niti si dopisovali rešitev, saj so  to preverjanje ponovno rešili po zaključenem poglavju in s tem začutili, kakšen napredek so naredili.

Ob naboru nalog v preverjanju smo se pogovorili, kaj bomo računali in kako je to znanje uporabno v vsakdanjiku. Učenci so pridobili občutek, kaj bomo v tem poglavju počeli.

Sledilo je risanje učne poti. Narisala sem jo na stransko tablo in dopisala etape. Učenci so se lahko že ob tej prvi uri nekako razporedili, kje na tej poti so že. Nekateri so bili že krepko na polovici, nekateri pa še na začetku.


PREDSTAVITEV PROCESA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA PRI KEMIJI