BRALNA PISMENOST IN VRSTNIŠKA POVRATNA INFORMACIJA

Petra GabrielCILJI:

  • Spoznati obdobja slovenske književnosti,
  • razvrstiti avtorje in dela v posamezno obdobje,

z namenom, da lažje razvrščamo avtorje in dela ter jih med seboj primerjamo po načinu pisanja,  poznamo slovensko kulturo, književnost in jezik,  povezujemo znanje obdobij pri slovenščini z zgodovino, LUM, GUM.

POTEK UČENJA:

Učenci so bili razvrščeni v pare (glede na znanje – heterogeno). Vsak par je izžrebal eno obdobje, ki ga je moral predstaviti. Delali so z računalniki v aplikaciji Padlet, in sicer obliko časovnice. V paru sta učenca najprej na spletu poiskala podatke o izbranem obdobju (besedila, slike, posnetki), jih uredila ter vstavila v Padlet. Nastala je časovnica s predstavitvami posameznih obdobij, ki pa niso bila urejena.

S pomočjo slikovnih asociacij so skupaj z učiteljico na tabli napisali obdobja po časovnem zaporedju. Učenci sami so podali slikovno asociacijo za posamezno obdobje.

padletu so z učiteljico uredili obdobja po zaporedju.

Po končanem delu je vsak par najprej drugim sošolcem predstavil svoje obdobje.

Sledilo je delo na daljavo. Vsak učenec je izžrebal eno obdobje, ki ga je moral predstaviti v obliki zaokroženega besedila in ga oddati v spletni učilnici Moodle, v vtičniku Delavnice.

  1. faza: Priprava delavnice – nastavitve – čas, kriterije uspešnosti (po posameznem kriteriju, kjer imajo vrstniki možnost podajati komentarje za posamezen del in na koncu še skupni odziv na celotno predstavitev), dodan je bil primer sestavka, ki si ga učenci pogledajo kot vzorčnega.

2. faza: Faza oddaje, ko so učenci oddali svoje sestavke bodisi kot priložen dokument ali napisali sestavek kar v spletni učilnici.

3. faza: Pregledovanje: Ko so vsi učenci oddali, je učiteljica vsakemu učencu dodelila dva pregledovalca – vrstnika in sebe. Pregledovalci so pregledali nalogo sošolca in mu podali povratno informacijo za posamezen del (aspekt 1 …) in na koncu še povratno informacijo za celotno nalogo (skupen odziv).

4. faza: Ocenjevanje: Ko so vsi učenci ovrednotijo izdelek sošolca, sledi faza ocenjevanja tako, da pregledovalci izdelek vrednotijo v obliki komentarja.

5. faza: Izboljševanje: Vsak učenec je pregledal vrednotenje pregledovalcev in izboljšal svoj izdelek po nasvetu pregledovalcev.  Delo smo skupaj evalvirali in s tem zaključili obdobja v slovenski književnosti.

EVALVACIJA:

pri skupni evalvaciji so učenci povedali, da znajo obdobja razvrstiti po kronološkem zaporedju, znajo napisati sestavek v obliki zaokroženega besedila, pazljivejši so pri pravopisu. Eno obdobje iz slovenske književnosti resnično poznajo, ostale pa vsaj pregledno. Avtorje, ki jih bodo še spoznavali, bodo lažje umestili v obdobje.

Zanimivo se jim je zdelo, da je povratna informacija možna tudi preko spletne učilnice, ne le med poukom, ko večkrat podajajo povratne informacije sošolcem v pisni obliki.


UČINEK UČENJA