Kako raziskati svet otrok in mladih?

Ideja za razredno uro

KAKO BREZ PRISILE RAZISKATI OTROŠKI SVET IN TISTO, KAR JIM JE POMEMBNO, PRENESTI MED VRSTNIKE


Z vami delim primer razredne ure, ki je vsem otrokom zdela zelo zabavna. Povežete  jo lahko z matematiko, uro slovenskega jezika, okolja in z likovno umetnostjo.

Otroke, učence razdelite v skupine. Vsaka skupina mora izbrati eno besedo, pojem, stvar, predmet, spomin, dogodek, veščino (tukaj je vaša svoboda, kaj želite raziskovati), ki je skupna vsem prisotnim članom. 

Skupine za vsak pojem podajo po en predlog, da tako ustvarijo razredno zbirko. 

Vsak otrok se nato s črtičnim prikazom označi v vsaki kategoriji. 


Dobili boste osebno izkaznico vaše skupine, razreda. Ob njej lahko ugotavljate, kaj imajo otroci skupnega in kje se med seboj razlikujejo. (Tudi zase dobite povratno informacijo, kako se vaš svet razlikuje od njihovega.) Spodbudite jih k iskanju idej in predlogov za povezovanje in sprejemanje drugačnosti. 

Nato jih povabite, da se usmerijo vase in ustvarijo svojo osebno izkaznico. Ker bodo že imeli odprt prostor za ustvarjanje, bodo nastali edinstveni izdelki. Z njimi naj se v parih predstavijo sošolcem. Nehote bodo ob dobrem počutju vadili še veščino poslušanja, nastopanja in sodelovanja v parih.


PS 1. Dejavnost lahko prilagodite starostni stopnji primerno. Lahko jo izvedete tudi pri tujem jeziku ali razredi uri. 


PS 2. Podobno igrico se lahko igrate tudi doma, le da naj vsak družinski član napiše ali nariše po tri pojme k vsaki kategoriji. Super je, če k igri povabite še babice in dedke. Čarobnosti dogodka ne boste pozabili!    


Din in don: počitek in delo