Recitacija in interpretacija pesmi

S potjo učenja do cilja

​SLOVENSKI JEZIK, 5. razred

Učni cilji:

1. Avtorja književnega besedila loči od pripovedovalca, kar pokaže tako, da: 

  • Pove, kdo je književno besedilo napisal in kdo ga pripoveduje.
  • Pove, o čem govori umetnostno besedilo, kje in kdaj se je kaj dogajalo, katere so glavne književne osebe, zakaj se je kaj zgodilo in katere posledice je imelo ravnanje književnih oseb.

2. Pesem zazna in doživi, kar pokaže tako, da:  

  • doživeto recitira pesemsko besedilo
  • dopolnjuje verze, ki se rimajo
  • opiše zgradbo (verz, število in dolžina kitic), 


Opis procesa učenja

Poezija: Svetlana Makarovič: Jaz sem jež

Čas trajanja: 1 – 2 šolski uri

Po obravnavani učni snovi o poeziji, analizi  več pesem in iskanju bistvenih podatkih o avtorjih so učenci samostojno opravili dejavnosti v učni uri obravnava pesmi Jaz sem jež.

 Za učno uro smo učencem predstavili cilje, si začrtali pot učenja in zapisali merila uspešnosti:

  •  Poiščem in povem nekaj bistvenih podatkov o Svetlani Makarovič
  • Znam analizirati pesem: povem število kitic, število verzov, poiščem rime, zapišem kratko vsebino

Pri načrtovanju učne poti, so s pomočjo podvprašanj, sodelovali vsi učenci.

Učno pot so si nekateri zapisali v zvezek, nekateri so si pomagali s fotokopijo zapisa.

Pri učenju so sledili poti raziskovanja in učenja. Po opravljenem koraku na poti, so samostojno označili, da je naloga opravljena.

​1. ​Start - pripravim potrebne pripomočke.

​2. Podatke iščem v berilu, v knjigah in na spletu (računalnik v učilnici).

​3. Preberem vse kar najdem o pesnici.

​4. Izpišem samo bistvene podatke.

​5. Preberem pesem in jo analiziram: izpišem število kitic, verzov, rime.                

​6. Povzamem vsebino pesmi, poiščem glavno temo.

​7. Po želji oblikujem zapis (v obliki miselnega vzorca, linearno…).

​8. ​Cilj - s kritičnim prijateljem preverim zapis po merilih uspešnosti, dopolnim, popravim.


Spoznanja učiteljice in učinek učenja.

Taka oblike dela je delovala za vse učence. Spodbudila je njihovo samostojnost, osredotočenost, medsebojno sodelovanje in motivacijo za učenje. Učenci so samostojno napredovali po poti učenja, kar je razbremenilo delo (nadzor) učitelja, da se je lažje posvetil posameznikom, ki so potrebovali več podpore in vodenja pri učenju

Uporabljen način učenja se je še posebej izkazal kot uspešen za učencu, ki je med delom potreboval odmor, sproščanje in gibanje. Opazila sem, da si je po opravljeni nalogi sam označil, kje na poti je. Po ponovni vrnitvi k učenju je lahko nemoteno opravil naslednje korake pri raziskovanju, ne da bi pri tem potreboval mojo podporo in vodenje. Ni mu bilo potrebno vsakič znova iskati, kaj je že opravil. Ostal je bolj osredotočen in brez težav uspešno dosegel cilj. 

Vesna Perhavec

PESNIK IN NJEGOVA PESNIŠKA ZBIRKA