​Shadowing and Modeling

Our program "Shadowing and Modeling" is designed for teachers who want to enrich their pedagogical knowledge and broaden their horizons through live observations. By combining shadowing and modeling sessions, you will have the opportunity to learn from experienced colleagues and trainers, while gaining valuable insights for your teaching.

What to expect:

  1. Hospitacije: To je odlična priložnost za preizkušanje novih pristopov, ki ste jih spoznali med izobraževanji v okviru naših programov, ter za izboljšanje svojega poučevanja na podlagi povratnih informacij in refleksij drugih udeležencev. V okviru hospitacij boste lahko vodili ure ali obiskali različne učilnice in opazovali poučevanje drugih učiteljev ter učenje učencev. S tem boste pridobili neposreden vpogled v interakcijo učitelja z učenci in med učenci. Pri hospitacijah je poudarek na učinku učenja, ne na opazovanju učiteljevega nastopa. Hospitacije na vaši šoli lahko vodi izkušen strokovnjak, ki vam ob koncu ure ponudi kakovostno povratno informacijo. Skupaj z ostalimi udeleženci hospitacij izvedemo tudi refleksijo. Udeleženci najbolj cenijo, ko spoznajo, kaj so njihova močna področja in dobijo ideje za nadgradnjo in nadaljnji razvoj.

  2. Modeling Sessions: In addition to shadowing, you'll also have the opportunity to observe an experienced professional facilitating a lesson. This is a fantastic learning opportunity through observation. You can choose between observing a lesson (mathematics), participating in a discussion with students about learning, or attending a workshop with students focusing on relationships and choice theory.

Program Benefits:

  • Gain new ideas and insights for your teaching.
  • ​Develop your pedagogical skills and adapt to student diversity.
  • Exchange experiences and receive feedback from colleagues.
  • Learn in a relaxed and encouraging environment where mistakes are seen as opportunities for learning.

The "Shadowing and Modeling" program is an excellent opportunity for personal and professional growth, as well as for improving your teaching. Join us on this inspiring educational journey where you'll become an even better teacher and educator, contributing to enhanced learning outcomes.

Povratne informacije udeležencev hospitacij:

"Z vašo povratno informacijo sem ugotovila, koliko pomembnih drobcev vnašam v poučevanje. Sama pa sem iskala nekaj velikega. Hvala, če ne bi bilo hospitacije, tega ne bi odkrila." 

"Za sebe sem dobila potrditev, da sem na pravi poti in da sem tudi jaz del uspešnega šolskega razvojnega tima. To sem začutila tudi ob povratnih informacijah supervizorke, ravnatelja in kolegov. Poleg elementov FS-ja, ste opazili tudi manjše, pomembne podrobnosti, ki jih sama ne bi opazila, vem pa, da so pomembne."

"Zase sem dobila kar nekaj idej, kako bi metode, ki so jih učiteljice uporabljale vpeljala v moj pouk. Od sodelavcev sem prejela tudi potrdilo, da me kljub moji mladosti in neizkušenosti zelo cenijo in sem nekaterim zgled."

"Povratna informacija je konstruktivna, spodbudna. Učitelj dobi potrditev za tisto, kar že deluje in jasne smernice za razmišljanje, kako še drugače, kako naj svoje poučevanje po potrebi prilagodi oz. spremeni. "

 "Povratna informacija je prava "mešanica" tistega, kar je bilo dobro in kaj bi se še dalo nadgraditi."